Biografija

Ilija Mile Kamenko je rođen 1985. godine u Kikindi. Završio je osnovnu i srednju elektrotehničku školu u Kikindi. Školske 2004/2005. godine upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na studijskom programu računarstvo i automatika. Osnovne akademske studije uspešno završava 2009. godine odbranom diplomskog rada. Školske 2008/2009. godine upisuje master akademske studije na istom studijskom programu. Diplomske akademske studije uspešno završava 2009. godine odbranom master rada. Školske 2010/2011. godine upisuje doktorske akademske studije na istom studijskom programu.
Od 2010. godine je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao stručni saradnik, a od 2014. godine kao asistent-master na departmanu za računarstvo i automatiku.

Pretraga