Kontakt:

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

telefon: +381 21 485 2257

kancelarija: NTP414, Novi Sad, Srbija

Konsultacije: 

najaviti se putem e-pošte

Predmeti:

Osnovne akademske studije

Master akademske studije


Reprezentativne reference

(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  • Matić, Dragan, Filip Kulić, Manuel Pineda-Sánchez, and Ilija Kamenko. 2012. “Support Vector Machine Classifier for Diagnosis in Electrical Machines: Application to Broken Bar.” Expert Systems with Applications 39 (10): 8681–89. doi:10.1016/j.eswa.2012.01.214.

(M23) Rad u međunarodnom časopisu

  • Simeunović, Nenad, Ilija Kamenko, Vladimir Bugarski, Miloš Jovanović, and Bojan Lalić. 2017. “Improving Workforce Scheduling Using Artificial Neural Networks Model.” Advances in Production Engineering & Management 12 (4). Production Engineering Institute (PEI), University of Maribor Faculty of Mechanical Engineering: 337–52. doi:https://doi.org/10.14743/apem2017.4.262.
  • Ilija Kamenko, Velimir Čongradac & Filip Kulić (2022) A novel fuzzy logic scheme for PID controller auto-tuning, Automatika, 63:2, 365-377, DOI: 10.1080/00051144.2022.2043988

(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  • Kamenko, Ilija, Vladimir Bugarski, Perica Nikolić, and Velimir Čongradac. 2011. “Web Based Approach For Storing And Displaying Diagnostic Motor Data.” In 16th International Symposium on Power Electronics - Ee 2011, 1–4. Novi Sad, Serbia: Power Electronics Society.
  • Matić, Dragan, Ilija Kamenko, and Filip Kulić. 2011. “TV-PSO Based Method for Tuning of Speed Control Loop of Induction Motor Drive.” In 16th International Symposium on Power Electronics - Ee 2011, 1–3. Novi Sad, Serbia.

(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

  • Kamenko, Ilija, Perica Nikolić, Dragan Matić, and Vladimir Bugarski. 2011. “Induction Motor Control and Speed Estimation via Adaptive and Artificial Intelligence Method.” In Second International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies - INOPTEP 2011. Velika Plana, Serbia: National Society of Processing and Energy in Agriculture.
  • Kamenko, Ilija, Boris Jakovljević, Filip Kulić, Perica Nikolić, and Vladimir Bugarski. 2015. “Web Based Application for Visualization of Geospatial Data in Agriculture.” In Fourth International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies - INOPTEP 2015, 354–55. Divcibare, Serbia: National Society of Processing and Energy in Agriculture.

(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

  • Kamenko I., Nikolić P., Matić D., Bugarski V.: Induction motor control and speed estimation via adaptive and artificial intelligence method , Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2011, Vol. 15, No 4, pp. 251-254, ISSN 1821-4487, UDK: 631.55/56:620.92
  • Kamenko, Ilija, Perica Nikolić, Dragan Matić, and Filip Kulić. 2012. “Web Interface of Expert System for Improving the Soil Quality.” Journal on Processing and Energy in Agriculture 16 (3). National Society of Processing and Energy in Agriculture: 120–22.
  • Matić, Dragan, Ilija Kamenko, Perica Nikolić, and Vladimir Bugarski. 2014. “Optimal Control of Fruit and Vegetables Drying Process.” Journal on Processing and Energy in Agriculture 18 (3). National Society of Processing and Energy in Agriculture. www.ptep.org.rs.

Biografija

Ilija Mile Kamenko je rođen 1985. godine u Kikindi. Završio je osnovnu i srednju elektrotehničku školu u Kikindi. Školske 2004/2005. godine upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na studijskom programu računarstvo i automatika. Osnovne akademske studije uspešno završava 2009. godine odbranom diplomskog rada. Školske 2008/2009. godine upisuje master akademske studije na istom studijskom programu. Diplomske akademske studije uspešno završava 2009. godine odbranom master rada. Školske 2010/2011. godine upisuje doktorske akademske studije na istom studijskom programu.
Od 2010. godine je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao stručni saradnik, a od 2014. godine kao asistent-master na departmanu za računarstvo i automatiku.

Pretraga