Upravljanje procesima računarom

  1. Hidroelektrane
  2. Inkubatorska stanica
  3. Kotlarnice
  4. Obrada mleka
  5. Proizvodnja piva
  6. Proizvodnja šećera
  7. Sušare
  8. Transportni sistemi
  9. Vodovodni sistemi

Poštovane kolege,   Usmeni ispit (odnosno testovi) će se održati u petak, 17. 5. 2013. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama "Japan"-a.

UPRAVLJANJE PROCESIMA RAČUNAROM
 
Predmet se sluša u letnjem semestru četvrte godine (osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
OBAVEŠTENJA
 
Pismeni deo ispita u junskom roku biće organizovan u četvrtak 23.06 sa početkom u 9h u NTP415.
 
Usmeni deo ispita u junskom roku biće organizovan u sredu 29.06 sa početkom u 9h u NTP425.
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pisimenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa nazankom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 

 

Strana 2 od 2

Pretraga