Arhiva vesti

27.02.2014.  

Tokom ove radionice biće reči o senzorici, metrološkim konceptima i izboru adekvatne hardverske i softvrske platforme. Takođe, možete steći i iskustvo programiranja hardvera koristeći NI akvizicionu platformu.   

 

 
Novi Sad
Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu
Japan 15
Trg Dositeja Obradovića 6
Novi Sad, RS 21000
27.02.2014.
9:00-13:00 
 

Pretraga