Poštovane kolege,   Usmeni ispit (odnosno testovi) će se održati u petak, 17. 5. 2013. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama "Japan"-a.

Pretraga