UPRAVLJANJE PROCESIMA RAČUNAROM
 
Predmet se sluša u letnjem semestru četvrte godine (osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
OBAVEŠTENJA
 
Pismeni deo ispita u junskom roku biće organizovan u četvrtak 23.06 sa početkom u 9h u NTP415.
 
Usmeni deo ispita u junskom roku biće organizovan u sredu 29.06 sa početkom u 9h u NTP425.
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pisimenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa nazankom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 

 

Pretraga