1. M. Hajduković, S. Odri, "Programski jezici za programabilne kontrolere - međunarodni standard IEC61131-3", Novi Sad, 1999
  2. V. Čongradac, I. Kamenko, F. Kulić, N. Jorgovanović, "Upravljanje procesima računarom kroz rešene primere", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013

Pretraga