Automatika u pametnim stambeno-poslovnim objektima
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 
 
U svim sledećim rokovima za polaganje pisimenog dela ispita obavezno je prijavljivanje putem 
e-pošte sa nazankom koji deo se polaže (gradivo prvog i/ili gradivo drugog kolokvijuma)
 
 

Pretraga