SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (MEHATRONIKA)
 
Predmet se sluša u letnjem semestru druge godine (četvrtom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Fond časova 4+4. 
 
Predmetni nastavnik
 
Asistent
 

OBAVEŠTENJA

 

24.3.2020.
Poštovane kolege,
zbog novonastale situacije i uvedenog vanrednog stanja, pokrećemo procedure za učenje na daljinu.
U prvom koraku ste se prijavili na aplikaciju SOVA. Oni koji još uvek nisu, u obvezi ste da to uradite do kraja nedelje. Na osnovu dopisa dekana svi studenti treba da se registruju na SOVA platformu do 27.3.2020. godine.
Na SOVA platformi smo postavili link ka novoj stranici predmeta (takođe Moodle platforma) koju od ranije imamo realizovanu,: http://geo.ftn.uns.ac.rs/course/category.php?id=383
 
Logovanje na navedenu stranicu: 
 
Username: Broj indeksa, na primer MH30-2017
Password: mehatronika2020 
 
Napomena: za sve studente password je isti uz mogućnost promene passworda nakon prvog logovanja
 
Na novu stranicu će biti prebačeni svi materijali koji su vam trenutno dostupni na stranici http://www.automatika.ftn.uns.ac.rs/pocetna-sau-meh
uz mogućnost pridruživanja različitih tipova dodatnih edukativnih materijala.
 
Osnovni razlog za migraciju podataka je da ostvarimo mogućnost vršenja online učenja i provere znanja.
 
Sva dalja obaveštenja će biti na novoj stranici predmeta.

Pretraga