MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA UČENJEM IZ PODATAKA
 
Predmet se sluša na studijskom programu Računarstvo i automatika u prvom semestru Master akademskih studija. Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
dr Filip Kulić, redovni profesor
 
 
24.1.2022.
Izašli su rezultati Testa 3 i mogu se videti u kategoriji Rezultati.
 
28.11.2021.
Test 1 (Fuzzy logika - teorijski i praktični deo) će biti održan u četvrtak 2.12.2021. godine u terminu predavanja, dakle sa početkom u 18:00. Okupljanje ispred NTP-415.

Pretraga