Način polaganja ispita
 
Uslovi za potpis
 • minimum 5 bodova iz predispitnih obaveza (pogledati pod Testovi - Predispitne obaveze)
 • prisustvo na predavanjima
 • prisustvo na vežbama
Napomena
Dobijeni potpis važi dve školske godine.
 
Formiranje ocene
 • Testovi - Predispitne obaveze (V+T = 12+8 = maksimalno 20 bodova)
 • Pismeni (P) - Izrada i odbrana projekta (maksimalno 60 bodova)
 • Usmeni (U) - Usmena provera teorijskog znanja (maksimalno 20 bodova)
 • Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bod.

Testovi - Predispitne obaveze

 • Predispitne obaveze su podeljene u dve grupe:
 1. V - Ocenjivanje računarskih vežbi - maksimalno 12 bodova
 2. T - Teorijski testovi u terminu predavanja - maksimalno 8 bodova
 • V - 6 računarskih vežbi će se ocenjivati sa maksimalno 2 boda po vežbi:
  • 0 bodova (vežba nije urađena)
  • 1 bod (vežba delimično urađena)
  • 2 boda (vežba urađena u potpunosti)
 • T - 3 teorijska testa na zaokruživanje i dopunjavanje u terminu predavanja (4+2+2 = maksimalno 8 bodova)
 • Neophodno minimum 5/20 bodova za potpis
 • Testovi su predispitne obaveze i bodovi sa testova se ne mogu nadoknaditi u ispitnim rokovima
 • Osvojen broj bodova sa testova važi dve školske godine

Pismeni deo ispita

Može se polagati na dva načina:
a) Kroz uspešno odrađene računarske vežbe
 • 6-7 bodova sa V = 60% (ocena 6)
 • 8-9 bodova sa V = 70% (ocena 7)
 • 10-12 bodova sa V = 80% (ocena 8)

b) Izradom projektnog zadatka i odbranom projekta u predviđenom roku od mesec dana

 

Usmeni (teorijski) deo ispita

Usmeni je obavezan samo za studente koji žele veću ocenu (9 ili 10).
Može se polagati na dva načina:
a) Kroz testove u toku predavanja
 • 4.0-5.9 bodova sa T = +10% (1 ocena više)
 • 6.0-8.0 bodova sa T = +20% (2 ocene više)
b) Usmena provera znanja u ispitnom roku
 

Uputstvo za pripremu dokumentacije za odbranu projekta i postupak odbrane projekta možete preuzeti ovde.

Pretraga