ADAPTIVNO I NAPREDNO UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru prve godine master studija na Usmerenju za Automatiku i upravljanje sistemima,
Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
Mail adrese:
 
Molimo sve kolege koji slušaju predmet Optimalno nelinearno i napredno u školskoj 2023-2024 godini da se upišu na spisak link
 
Mail adrese:
 
Molimo sve kolege koji slušaju predmet Optimalno nelinearno i napredno u školskoj 2023-2024 godini da se upišu na spisak link

Pretraga