AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 2
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
Drage kolege,
 
Svi smo svesni rizika okupljanja u zatvorenom prostoru, mi smo preduzeli mere koje zavise od nas i smanjili broj ljudi u učionici i povećali broj grupa za polaganje.
Molimo sve vas, koji se ovih dana ne osećaju dobro ili su imali rizične kontakte da odlože polaganje ispita! Mi ćemo sa naše strane obezbediti polaganje u terminima, koji su bezbedni za sve.
Podsećamo da su maske na ispitu obavezne i da sedite po utvrdjenom rasporedu.
Sa Katedre
 
 
Slušanje predmeta ŠG 2020/2021:
 
U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:
1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma -  na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"
2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima  - samo prijavi ispit u roku u kom polaže
3. Student ima potpis, želi da sluša predmet  - na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim sazanjima to je 50% cene po bodu)
4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet  - na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)

Usmeni deo ispita i odbrana projekata u februarskom ispitnom roku će se održati u petak 12.02.2021. prema sledećem rasporedu u učionici NTP-415.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 08.02.2021. i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati online i potrebno je upisati se na spisak. Usmeni deo ispita i odbrana projekata će se održati u petak 12.02.2021. u terminu koji će biti naknadno istaknut.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 25.01.2021. i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati online u petak 29.01.2021. Za uvid u radove je potrebno se upisati na spisak. Usmeni deo ispita i odbrana projekata će se održati u petak 29.01.2021. u terminu koji će biti naknadno istaknut.

Drage kolege, zbog trenutne epidemiološke situacije i što boljeg organizovanja ispita, molimo Vas da se upišete na spisak ukoliko ste prijavili ispit i izlazite na ispit. Pored svog imena slovom x označite deo koji planirate da polažete u februarskom ispitnom roku.

U januarskom ispitnom roku će biti organizovana dva termina u kojima će se polagati usmeni deo ispita i braniti projekat. Prvi termin je u ponedeljak 25. januara, a drugi termin će biti organizovan par dana nakon pismenog dela ispita. Molimo sve kolege koje će izaći na ispit u navedenim terminima da se upišu na spisak.  Moguće je prijaviti se samo u jednom terminu. 

Pretraga