AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 2
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
Drage kolege,
 
Svi smo svesni rizika okupljanja u zatvorenom prostoru, mi smo preduzeli mere koje zavise od nas i smanjili broj ljudi u učionici i povećali broj grupa za polaganje.
Molimo sve vas, koji se ovih dana ne osećaju dobro ili su imali rizične kontakte da odlože polaganje ispita! Mi ćemo sa naše strane obezbediti polaganje u terminima, koji su bezbedni za sve.
Podsećamo da su maske na ispitu obavezne i da sedite po utvrdjenom rasporedu.
Sa Katedre
 
 
Slušanje predmeta ŠG 2021/2022:
 
U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:
1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma -  na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"
2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima  - samo prijavi ispit u roku u kom polaže
3. Student ima potpis, želi da sluša predmet  - na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim saznanjima to je 50% cene po bodu)
4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet  - na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 13. jula i možete ih pogledati na sledećem linku. Uvid u radove će se održati u četvrtak 14. jula od 9h u kancelariji NTP-414. Usmeni deo ispita će se održati u petak 15. jula od 11h u učionici NTP-415.

Pismeni ispit pdržan 23.06.2022. niko nije položio. Uvid u radove će se održati u ponedeljak 27. juna od 9h u kancelariji NTP-414. Usmeni deo ispita će se održati u utorak 28. juna od 9h u učionici NTP-415.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 05.04.2022. i možete ih pogledati na sledećem linku. Uvid u radove će se održati u četvrtak 7. aprila od 9h u kancelariji NTP-414. Usmeni deo ispita će se održati u petak 8. aprila od 10.15h u učionici NTP-415.

Pismeni deo ispita održan 14.05.2022. niko nije položio. Uvid u radove će se održati u ponedeljak 16. maja od 9h u kancelariji NTP-414. Usmeni deo ispita će se održati u utorak 17. maja u 9 časova, NTP 415.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog  19.03.2022. i možete ih pogledati na sledećem linku. Uvid u radove će se održati u ponedeljak 21.03.2022. od 9h u kancelariji NTP-414. Usmeni deo ispita će se održati u utorak 22.03.2022. od 9h u učionici NTP-410.

Pretraga