OSNOVE BIOMEDICINSKOG INŽENJERINGA
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru četvrte godine studija (osmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Asistent
 
 
 
 
Obaveštenja, šk. 2023/24.
 • Junsko-julski rok I: pismeni će se održati u zvaničnom terminu ispita, u učionici NTP 417. Usmeni će se održati u petak, 21. juna u 10h u kancelariji ntp 409.
 • Aprilski ispitni rok: Studenti koji izlaze na pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, treba da to najave predmetnom asistentu putem mejla najkasnije do četvrtka, 11.04. do 14h. Pismeni će se održati u zvaničnom terminu ispita u NTP 409. Usmeni ispit održaće se isti dan (12.04.) sa početkom od 12h u NTP 428. 
 • Januarsko-februarski rok 2, pismeni - uvid u radove u terminu po dogovoru.
 • Januarsko-februarski rok 2: Pismeni i usmeni ispit održaće se u zvaničnom terminu ispita u ponedeljak, 12.02. (oba dela ispita počinju u isto vreme). Pismeni će se održati u kancelariji NTP 409, usmeni će se održati u kancelariji NTP 428.  Po završetku pismenog ispita, isti će biti pregledan, odmah nakon čega će i ovi studenti imati mogućnost polaganja usmenog dela ispita. Studenti koji izlaze na pismeni deo ispita treba da se najave predmetnom asistentu putem mejla najkasnije do petka, 09.02. (uključujući i taj dan).
 • Uvid u radove sa pismenog ispita održaće se u utorak 30.01. u 9:30 u kancelariji ntp 409. 
 • Januarski ispitni rok: Pismeni ispit će se održati u zvaničnom terminu ispita, 29.01, a usmeni dan kasnije, 30.01. Usmeni će se održati u kancelariji NTP 428 sa početkom od 10h. Studenti koji polažu pismeni treba da to najave predmetnom asistentu putem mejla. Studenti koji polažu pismeni i/ili usmeni treba da prijave polaganje ispita na studentskoj službi. Dodatak obaveštenju: Pismeni će se održati u zvaničnom terminu (29.01. od 14:30) u kancelariji NTP 409.
 • Kolokvijum će se održati u sredu, 10.01.2024. sa početkom u 13:15h u učionici NTP 418, i trajaće sat i po vremena.
 • Raspored dolazaka na laboratorijsku vežbu, dostupan je u tabeli na linku. Vežba će se održati u učionici NTP 410. Ukoliko je neko izostavljen iz tabele potrebno je da se javi predmetnom asistentu na mejl. 
 • Uvid u radove sa računarskom testa održaće se u kancelariji NTP409 u terminima: 23. grupa - 07.12. u 16:45, 21 grupa - 08.12. u 10:15, 22 grupa - 11.12. u 10:15. 
 • Obaveštavaju se studenti da gradivo koje dolazi u obzir za računarski test uključuje sve vežbe od početka zaključno sa idealnim integratorom. 
 • Računarski test u LTSpice-u održaće se u radnoj nedelji od 27.11.2023. u terminima vežbi. Dodatak obaveštenju: U tabeli na linku dostupni su termini za izradu testa. Studenti mogu raditi test isključivo u terminu koji im je dodeljen. Ukoliko je neko izostavljen iz tabele potrebno je da se javi asistentu putem mejla.  
 • Nadoknada jednog termina vežbi za grupe 21 i 23 održaće se u sredu, 8. novembra, sa početkom od 14:45h u učionici 312 u glavnoj zgradi fakulteta.

 

Pretraga