OSNOVE BIOMEDICINSKOG INŽENJERSTVA
 
Predmet se sluša u zimskom semestru druge godine (trećem semestru) osnovnih akademskih studija Biomedicinskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
 
Obaveštenja 2023/24
 • Junsko-julski rok II: Oba dela ispita održaće se u ponedeljak, 08.07. u terminu ispita objavljenom od strane studentske službe. Pismeni deo ispita se radi prvih sat vremena, a usmeni deo nakon toga. Pismeni će biti pregledan odmah, tako da studenti koji polože pismeni mogu raditi i usmeni. 
 • Junsko-julski rok I: Uvid u radove sa pismenog održaće se u terminima po dogovoru, javiti se predmetnom asistentu putem mejla.
 • Junsko-julski rok I: Oba dela ispita održaće se u ponedeljak, 17.06. Pismeni će početi u 14:30, a usmeni u 16h. Pismeni će biti pregledan pre usmenog, studenti koji polože pismeni mogu raditi i usmeni. Ispit će se održati u učionici 108. 
 • U aprilskom ispitnom roku, usmeni ispit održaće se u nedelju, 14.04. sa početkom od 10h u učionici NTP411. 
 • U aprilskom ispitnom roku, pismeni ispit održaće se u zvaničnom terminu ispita, termin usmenog će biti dostupan u obaveštenjima po završetku pismenog. 
 • U januarsko-februarskom roku 2, usmeni ispit će se održati u sredu, 14.02. sa početkom od 9h u učionici NTP 415 (zgrada NTP-a, 4. sprat). 
 • Uvid u radove sa pismenog dela ispita će se održati u petak, 09.02.2024. u 13:00h u kancelariji NTP 409.
 • Januarsko februarski rok 2: Pismeni ispit održaće se u zvaničnom terminu ispita (08.02). Usmeni će se održati 14.02. Termin usmenog biće dostupan u obaveštenjima dva radna dana pre održavanja ispita. 
 • Usmeni ispit održaće se u sredu, 31.01.2024. sa početkom od 9:30h u učionici 311. Usmeni se radi pismeno i trajaće sat vremena. Spisak ispitnih pitanja dostupan je u nastavnim materijalima. 
 • Uvid u radove sa pismenog - ponedeljak, 29.01. u 10h u ntp 409. 
 • Usmeni ispit biće održan u sredu, 31.01.2024. Termin i učionica biće istaknuti u obaveštenjima dva radna dana pre održavanja ispita. 
 • Popravni teorijski test i organizacija ispita u januarskom ispitnom roku:

U zvaničnom terminu ispita (u četvrtak, 25.01.2024.) u januarskom ispitnom roku, održaće se popravni teorijski test i pismeni deo ispita, po sledećem redosledu:

  - teorijski test se održava na početku termina i traje 30 minuta (test počinje u 14:30h u učionici 203)

 - pismeni deo ispita počinje 30 minuta nakon završetka testa (odnosno, sat vremena nakon početka testa) i traje sat vremena (pismeni počinje u 15:30h u učionici 203)

Student može da radi i popravni test, i pismeni deo ispita, ili samo jedno od navedenog. Popravni testovi biće pregledani pre početka pismenog dela ispita. 

Studenti koji popravljaju test treba da se jave predmetnom asistentu putem mejla i da napišu koji test popravljaju (prvi ili drugi), a najkasnije do utorka 23.01.2024. (uključujući i taj dan). Student može da radi popravni test, bez obzira na to da li je na dati test izašao u toku semestra. Ukoliko student izađe na popravni test, prethodno osvojeni bodovi na datom testu se poništavaju, i u predispitne obaveze ulaze bodovi sa popravnog testa.

Studenti koji planiraju da polažu bilo pismeni, bilo usmeni, ili ceo ispit, treba da prijave polaganje ispita na studentskoj službi. Ukoliko student izađe na pismeni deo ispita, prethodno osvojeni bodovi na kolokvijumu se poništavaju. Usmeni deo ispita će biti održan par dana nakon pismenog. Termin usmenog će biti blagovremeno istaknut na sajtu predmeta.

 
 
 • Drugi teorijski test održaće se u utorak, 16.01. sa početkom od 9:30 i trajaće 30 minuta. Raspored studenata po učionicama biće blagovremeno istaknut u obaveštenjima. Dodatak obaveštenju: Test će se održati u sali 202.

 

 • Termini odbrane seminarskih radova dati su u tabeli na linku. Predviđeno trajanje prezentacije je 10 do 12 minuta po grupi. 
 • Uvid u radove sa kolokvijuma održaće se u petak, 29.12. u 8h, u kancelariji NTP 409. 
 • Odbrane seminarskih radova: Odbrane seminarskih radova održaće se u poslednjoj radnoj nedelji semestra, u utorak, 16.01.2024. u terminu predavanja, u učionici 202, i petak, 19.01.2024.od 17:45h do 20:45h u učionici 206. Rok za predaju konačne verzije rada i prezentacije je četvrtak, 11. januar 2024. do kraja dana, za sve grupe. Raspored grupa po terminima biće naknadno istaknut. Predviđeno trajanje prezentacije je 10 do 12 minuta po grupi.
 • Uvid u radove sa računarskog testa održaće se u nedelji od 11. decembra, na vežbama. 
 • Kolokvijum će se održati u sredu, 27.12. sa početkom u 8h u amfiteatru A3. 
 • Raspored dolazaka na laboratorijsku vežbu, dostupan je u tabeli na linku. Ukoliko je neko izostavljen iz tabele potrebno je da se javi predmetnom asistentu na mejl. 
 • Raspored dolazaka na računarski test, dostupan je u tabeli na linku. Ukoliko je neko izostavljen iz tabele potrebno je da se javi predmetnom asistentu na mejl. 
 • U utorak, 28.11. između 9:30 i 12:00 održaće se konsultacije u vezi sa gradivom koje je do tada urađeno na vežbama. Studenti koji žele da prisustvuju potrebno je da se jave predmetnom asistentu na mejl dan ranije radi dogovora oko termina. 
 • Prvi teorijski test održaće se u utorak, 21. novembra, sa početkom u 11h i trajaće 30 minuta. Prvih 34 studenata sa spiska, test rade u učionici 202, ostali studenti test rade u učionici AH2 (4. sprat, takođe glavna zgrada fakulteta).
 • Računarski test u LTSpice-u održaće se u radnoj nedelji od 4.12.2023. u terminima vežbi.
 • Seminarski radovi: U nastavnim materijalima dostupan je spisak tema za seminarski rad, i pravila za prijavljivanje teme. Dodatak obaveštenju: U tabeli na linku dostupan je spisak grupa za seminarski rad, kao i zaduženost asistenata po temama. Studenti se podsećaju da imaju mogućnost predaje probne verzije rada (koja se ne ocenjuje), a koju bi trebalo poslati asistentu zaduženom za temu, najkasnije do nedelje, 17.12.2023. do kraja dana. Ostala pravila za izradu se nalaze u dokumentu sa spiskom tema u nastavnim materijalima. Rok za predaju konačne verzije rada biće naknadno utvrđen. 

 

Pretraga