Predmet se sluša u zimskom  semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandar Erdeljan, redovni profesor
 
 
Asistenti
Milica Injac, asistent
Dragan Zarić, saradnik u nastavi
Anđela Popović, saradnik u nastavi
 
 

[08.04.2024.]  Aprilski ispitni rok - raspored po učionicama

Ispit iz MISS-a u aprilskom roku biće održan u utorak, 9. aprila, sa početkom u 18h po sledećem rasporedu (neophodno je da studenti budu ispred odgovarajuće učionice/amfiteatra bar 10 minuta pre početka ispita, kako bismo se pravilno organizovali i počeli na vreme):

Amfiteatar / Učionica Raspoređeni studenti
A1, A2, A3 Studenti koji rade samo usmeni deo ispita
A4, 109a

Studenti koji rade zadatke (samo zadaci ili zadaci + usmeni)

Studenti koji rade popravni predispitni test neka dođu u amfiteatar A4.

 

[12.01.2024.]  Drugi kolokvijum - raspored po terminima i po učionicama

Prvi kolokvijum biće održan u subotu, 13. januara, po rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Neophodno je da studenti budu ispred odgovarajuće učionice/amfiteatra bar 10 minuta pre početka kolokvijuma, kako bismo se pravilno organizovali i počeli na vreme. 

 

[30.12.2023.] Priprema za drugi kolokvijum

Priprema za drugi kolokvijum iz MISS-a nalazi se na sledećem linku.

Drugi kolokvijum će se održati u subotu, 13. januara 2024. godine. Tačan termin održavanja kolokvijuma i raspored po salama biće objavljeni nakon praznika.

Radi lakše organizacije kolokvijuma, mole se studenti koji planiraju da izađu na isti da popune sledeću formu. Forma će biti otvorena do 8. januara.

Napomena: Jedini cilj forme je lakša organizacija kolokvijuma, studentima koji istu slučajno zaborave da popune neće i ne može biti zabranjen izlazak na kolokvijum.

Profesor i asistenti žele vam srećne novogodišnje i božićne praznike i mnogo zdravlja, sreće i uspeha u narednoj godini!

 

[12.12.2023.] Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma (predispitne obaveze + zadaci) nalaze se u sledećoj tabeli.

 

[27.11.2023.]  Prvi kolokvijum - raspored po terminima i po učionicama

Prvi kolokvijum biće održan u subotu, 2. decembra, po rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Neophodno je da studenti budu ispred odgovarajuće učionice/amfiteatra bar 10 minuta pre početka kolokvijuma, kako bismo se pravilno organizovali i počeli na vreme.

 

 

[4.12.2022.] U nastavku se nalazi raspored po učionicama studenata smera Računarstvo i automatika za današnji kolokvijum u 14:30. Potrebno je doći najmanje 10 minuta ranije, kako bismo vas rasporedili po učionicama.

Učionica: Brojevi indeksa

A1: RA 1-56 /2021

A2: RA 57-102 /2021

A3: RA 103-133 /2021

A4: RA 134-164 /2021

203: RA 165-201 /2021

204: RA 202-238 /2021

205: ostali i stari studenti

208: stari studenti

https://canvas.ftn.uns.ac.rs/courses/163/announcements/396
 

[29.11.2022.] Prijava za prvi kolokvijum vrši se upisom u sledeću tabelu, sa rokom za upis do petka 02.12.2022. Mole se svi studenti da sa X označe isključivo deo koji će raditi u terminu kolokvijuma (test i/ili zadatke), kako bismo mogli na što kvalitetniji način da organizujemo samu izradu testova i kolokvijuma. Ukoliko se upišete u tabelu i u međuvremenu na bilo koji način predomislite, molimo vas da ažurirate podatke u tabeli.

[27.11.2022] Kolokvijum 1. iz predmeta Modeliranje i simulacija sistema na studijskom programu Računarstvo i automatika će biti organizovan 4.12.2022. (nedelja) u 14:30, a na studijskim programima Primenjeno softversko inženjerstvo i Merenje i regulacija će biti organizovan 10.12.2022. (subota) u 18:00. U istom terminu će se raditi i Test 1 koji se odnosi na predispitne obaveze. Kolokvijum nije obavezan, dok su položene predispitne obaveze preduslov za polaganje ispita. Ranije položene predispitne obaveze (odnosi se na studente ranijih generacija) i dalje važe. Naknadno će biti objavljen raspored učionica.

[28.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 27.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[21.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 20.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[14.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 13.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[07.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 06.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[31.08.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 30.08.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[14.07.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 13.07.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[27.06.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 23.06.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen.

 

[24.01.2022.] Na sajt predmeta postavljena je tabela sa bodovima osvojenim tokom semestra. Tabela se nalazi ovde.

Definisana je granica USLOVNO POLOŽENIH testova na 13.5 bodova. Svi koji imaju između 13.5 i 15 bodova su uslovno položili testove (u tabeli označeni zelenom bojom). Uslovno položen test znači da je neophodno polagati dodatni test prilikom prvog pojavljivanja u ispitnom roku (bilo kom ispitnom roku u toku godine). Test će se sastojati od 10 do 15 pitanja koja će da pokriju čitavo gradivo iz predmeta i može se polagati samo jednom. Potrebno je osvojiti bar 51% bodova da bi se dodatni test smatrao položenim. Položen dodatni test znači da će se studentu računati ukupno 15 bodova na testovima (što je i bio uslov za položene predispitne obaveze).

Dodatni testovi se mogu polagati do početka nove školske godine. Ako se do tada ne iskoristi ova šansa, onda je neophodno ponovo polagati testove u redovnim terminima kolokvijuma u toku semestra sa novom generacijom studenata koja će slušati ovaj predmet.

Svi koji imaju manje od 13.5 bodova nemaju uslov za izlazak na ispit, te su u obavezi da ponovo polažu testove sledeće školske godine (u tabeli označeni crvenom bojom).

Svi sa 15 i više bodova su položili predispitne obaveze.

DODATNA NAPOMENA ZA ISPITNE ROKOVE: Ukoliko u ispitnom roku polažete i zadatke i teoriju, da bi se pregledala teorija neophodno je da položite zadatke. Ukoliko se desi da položite zadatke, a ne položite teoriju, onda vam se ni bodovi sa zadataka (osvojeni u tom ispitnom roku) ne računaju.

Pretraga