Predmet se sluša u zimskom  semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandar Erdeljan, redovni profesor
 
 
Asistenti
Milica Plavšić, asistent
Bojan Baltić, saradnik
 
 

OBAVEŠTENJE 29.10.2019. - Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.10.2019. nalaze se u okviru taba Rezultati ispita. Usmeni deo ispita održaće se 30.10.2019. (sreda) sa početkom u 18h u učionici 110 JugodrvoPotrebno je upisati se u tabelu Prijava za usmeni koja se nalazi u okviru taba Rezultati ispita.

OBAVEŠTENJE 15.10.2019. - Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.10.2019. nalaze se u okviru taba Rezultati ispita. Usmeni deo ispita održaće se 16.10.2019. (sreda) sa početkom u 16h u učionici P03 JugodrvoPotrebno je upisati se u tabelu Prijava za usmeni koja se nalazi u okviru taba Rezultati ispita.
 

OBAVEŠTENJE 08.10.2019. - Dokument Julija-Osnove je postavljen na stranicu za nastavni materijal.
 
OBAVEŠTENJE 20.09.2019. - Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.09.2019. nalaze se u okviru taba Rezultati ispita.
(tarija obaveštenja su obrisana)

Pretraga