MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJI
 
Predmet se sluša u letnjem  (šestom)  semestru treće godine osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Vežbe
 
OBAVEŠTENJE:
Usmeni ispit u julskom roku biće održan u sredu 13.07.2022. u 17h u učionici 417 u NTP.
 
VAZNO OBAVEŠTENJE!!!!
 
Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze iz predmeta Mikroprocesorski upravljački uređaji i koji praniraju da ispune svoje obaveze ove godine, moraju da prijave ponovno slušanje vežbi na studentskoj službi i da im budu dodeljene grupe, jer, u protivnom, neće moći da prisustvuju vežbama.
 
 

Pretraga