NEUROREHABILITACIJA
 
Predmet se sluša u osmom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 
OBAVEŠTENJA, ŠK. 2022/23.
 
  • Rezultati usmenog ispita iz ispitnog roka jun-jul II dostupni su na linku: rezultati. Studenti koji su polagali ispit potrebno je da se izjasne profesoru putem mejla da li su zadovoljni ocenama. 
  • Uvid u test sa vežbi održaće se u sredu, 14. juna sa početkom u 9h u kancelariji NTP 409.
  • Odbrane za studente 4. grupe pomeraju se na utorak 6.6. sa početkom od 9h u učionici B4-4A.
  • Test sa vežbi održaće se u utorak, 13. juna 2023. sa početkom u 9h u učionici 208 i trajaće 30 minuta.
  • Odbrana trećeg zadatka: Raspored termina za odbranu trećeg zadatka dostupan je u tabeli: Zadatak 3 - termini za odbranu. Studenti koji će braniti naknadno zbog apsolventske ekskurzije, treba i pisanim putem da najave svoj izostanak predmetnom asistentu, i da predaju svoje zadatke u roku predviđenom za grupu sa kojom slušaju vežbe. 
  • Treći zadatak: U nastavnim materijalima dostupan je tekst Zadatka 3. Nakon aprilskog ispitnog roka, prve sledeće vežbe biće održane u radnoj nedelji od 08.05. Pre ovog termina studenti se po potrebi mogu javiti za konsultacije. 
  • Rokovi za predaju drugog zadatka: 
Rok za predaju Zadatka 2 za sve grupe pomera se za 2 dana, i to:
- za grupu 4 -  na utorak 4. aprila, do kraja dana
- za grupe 3 i 1 - na sredu 5. aprila, do kraja dana
- za grupu 2 - na četvrtak 6. aprila, do kraja dana 
Odbrane će se održati u nedelji od 10. aprila, u sledećim terminima: 
- grupe 3 i 1 - u utorak 11. aprila u terminima vežbi  
- grupa 2 - u sredu 12. aprila u terminu vežbi  
- grupa 4 - u četvrtak 13. aprila u 09:45 u učionici B4-4A  
Raspored termina za odbranu će biti istaknut najkasnije do petka 7. aprila. 
U nedelji od 10.04. u nastavnim materijalima biće okačen tekst Zadatka 3 koji se brani na vežbama u nedelji od 15.05.2023.  

  • Odbrana prvog zadatka: Raspored termina za odbranu prvog zadatka dostupan je u tabeli: Zadatak 1 - termini za odbranu. Studenti koji na prve dve vežbe nisu dolazili u svoju grupu (odnosno, koji nisu dolazili prema istaknutom rasporedu) mogu da pošalju zadatak u roku koji se odnosi na grupu sa kojom su do sada pratili vežbe, i braniti zadatak u terminu iste te grupe, a  u nastavku semestra zadatke mogu da brane isključivo u terminu grupe koja im je dodeljena od strane studentske službe, odnosno, prema gore istaknutom rasporedu po grupama. Zamena grupe je moguća prema pravilima iz obaveštenja ispod. Ukoliko je neki student izostavljen iz tabele potrebno je da se javi predmetnom asistentu putem mejla.
  • Raspored po grupama i zamena grupe: Raspored studenata po grupama za vežbe dostupan je na linku. Studenti koji žele da promene grupu treba da se zamene za termin vežbi sa studentom iz grupe u koju žele da pređu, i da to prijave predmetnom asistentu. 
  • Ocenjivanje na vežbama: Bodovi na vežbama se stiču odbranom urađenih zadataka. Studenti mogu da brane zadatke sa vežbi samo ukoliko su ih prethodno predali u odgovarajućim rokovima istaknutim u tekstu svakog zadatka. 
 

Pretraga