NEUROREHABILITACIJA
 
Predmet se sluša u osmom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 
OBAVEŠTENJA, ŠK. 2021/22.
 • Popravni test iz vežbi održaće se u ponedeljak, 20.06.2022. u 8:15 u sali 208.
 • Drugi teorijski test iz Neurorehabilitacije održaće se u četvrtak 09.06.2022. sa početkom od 13h. Test se radi u učionicama 108 i AH5. Svi studenti treba da sačekaju dežurnog nastavnika u učionici 108.   
 • Test iz gradiva sa vežbi održaće se u četvrtak, 16.06.2022. sa početkom od 13h i trajaće 30 minuta. Studenti sa rednim brojem indeksa 1-32 test rade u učionici 108, studenti sa rednim brojem indeksa 33 - 60 test rade u učionici AH5.  
 • U radnoj nedelji od 06.06.2022. grupe 1, 2 i 3 neće imati vežbe u zvaničnom terminu. Nadoknada vežbi će biti održana u petak, 10.06, u računarskoj učionici NTP 415. Nadoknada za grupe 1 i 3 počinje u 11:30h i (traje do 14h), nadoknada za grupu 2 počinje u 14:15h (i traje do 16:45h). U ovim terminima biće održane konsultacije u vezi sa Zadatkom 4 i eventualne odbrane za studente koji do tada završe zadatak. Zadatak se može raditi i na vežbama, materijalu se pristupa isključivo putem interneta (kodove sa prethodnih vežbi poslati sebi ili asistentu na mejl).    
 
 • Prvi teorijski test za studente sa rednim brojem indeksa 33-60 održaće se u četvrtak, 26.05.2022. sa početkom od 12:30h u učionici 108.
 • Teorijski test iz Neurorehabilitacije održaće se u četvrtak 19.05.2022. sa početkom u 13h. Studenti sa rednim brojem indeksa 1-32 test rade u učionici 108, studenti sa rednim brojem indeksa 33 - 60 test rade u učionici AH5.  
 
 • Krajnji rokovi za predaju Zadatka 3 su:
nedelja, 22.05 - grupa IV
 ponedeljak, 23.05 - grupe I i III
utorak, 24.05 - grupa II
Odbrane će se održati u terminima  vežbi u nedelji od 23.05. Studenti se podsećaju da je za odbranu potrebno sastaviti i izveštaj po uputstvu iz teksta zadatka. U nedelji od 16.05. u terminu vežbi planirane su konsultacije u vezi sa Zadatkom 3, i razrada metoda za filtriranje signala u realnom vremenu potrebna za Zadatak 4. Studenti koji do tada predaju Zadatak 3 mogu ga braniti na kraju ovih vežbi. 
 • Zadatak 3 - u zadatku implementirana ekstrakcija dve različite vrste obeležja (npr. u frekvencijskom i vremensko-frekvencijskom domenu) bodovaće se sa dodatnim 1 bodom koji može da nadomesti bod izgubljen na drugim projektnim zadacima. Slično tome, dodatna upotreba novog klasifikatora koji daje više od 65% tačnosti u krosvalidaciji bodovaće se sa dodatna 2 boda. I ove delove rešenja je potrebno znati obrazložiti na odbrani. Zadatak se brani na prvim sledećim vežbama nakon isteka roka za predaju. 

 • Raspored termina za odbranu Zadatka 2 u nedelji od 18.04.2022. za 1, 2 i 3. grupu je na linku. U slucaju da je neko izostavljen iz tabele, treba da se javi predmetnom asistentu na mejl. 
 • Termini za odbranu drugog projektnog zadatka 21.04.2022. za IV grupu, pomereni su za sat vremena (umesto u 9h, odbrane kreću u 8h). Tabela je na linku.
 • Studenti iz grupe IV mogu da brane zadatak iste nedelje i u terminima vezbi 1, 2, i 3. grupe (19. i 20. april). Zbog ograničenog vremena za odbranu po jednom terminu vežbi, u ovom slučaju, potrebno je najaviti se predmetnom asistentu putem mejla minimalno 48h pre termina odbrane (i poslati zadatak minimalno 12h pre termina odbrane). 

 • Zadatak br. 2 je moguće braniti u radnoj nedelji od 11.04.2022. i od 18.04.2022. u terminima vežbi. Studenti koji su sprečeni da prisustvuju vežbama u nedelji od 18.04, zadatak mogu braniti i u četvrtak, 14.04.2022. od 8h do 12h u učionici NTP415. Ovi studenti treba da se upišu u tabelu na linku pored termina koji im odgovara za odbranu najkasnije do srede, 13.04.2022. do 18h i da zadatak pošalju predmetnom asistentu na mejl najmanje 12h pre odbrane. Radi uklapanja sa rasporedom na drugim predmetima, preporuka je da se termini od 8h do 8:30h i 11:45h do 12h ostave za studente iz prve grupe. U slučaju nedostatka termina, javiti se predmetnom asistentu.
 • 4. GRUPA: Termini za odbranu Zadatka 2 u radnoj nedelji od 18.04. za studente iz 4. grupe dati su u tabeli na linku. Odbrana će se održati u NTP415. Ukoliko je neki student izostavljen sa spiska, neka se javi predmetnom asistentu. 
 • Studenti se podsećaju da je radna nedelja od 11.04.2022. namenjena i konsultacijama u vezi sa Zadatkom 2.

 • Zbog aprilskog ispitnog roka, rok za predaju drugog projektnog zadatka se pomera za nedelju dana. Novi rokovi su:

nedelja, 17.04, do 23:59 h - grupa IV

ponedeljak, 18.04, do 23:59 h - grupe I i III

utorak, 19.04, do 23:59 h - grupa II

Grupe I, II i III zadatak brane najkasnije na prvim sledećim vežbama nakon isteka roka (19.04. za grupe I i III, 20.04. za grupu II). Grupa IV zadatak brani najkasnije u četvrtak 21.04. u prepodnevnom terminu koji će biti blagovremeno istaknut. 

Pretraga