NEUROREHABILITACIJA
 
Predmet se sluša u osmom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
 
 
OBAVEŠTENJA 2023/24.
 
 • Rezultati usmenog iz junsko julskog ispitnog roka I su na linku: spisak 1, spisak 2. Studenti koji žele da se ocena prosledi studentskoj službi treba da se o tome izjasne profesoru putem mejla.
 • Ispravak zadataka sa vežbi održaće se u utorak, 11. juna u ntp 410. Termini za odbrane dati su na linku - termini.
 • Ispravak zadataka sa vežbi održaće se u utorak, 11. juna u učionici ntp 410. Studenti koji planiraju da ispravljaju zadatak treba da se jave predmetnom asistentu putem mejla i da napišu koji od zadataka ispravljaju, najkasnije do četvrtka, 6. juna, uključujući i taj dan. Raspored termina za odbranu biće objavljen na stranici predmeta u petak, 7. juna. Zadatak treba poslati predmetnom asistentu na mejl najkasnije do 12h pre termina odbrane. Svi studenti imaju pravo da brane jedan zadatak, nezavisno od toga da li su ga već predali u toku semestra. 
 • Naknadna odbrana zadatka 2 za studente koji su zbog apsolventske ekskurzije propustili odbranu u redovnim terminima, održaće se u utorak 30.04. sa početkom od 11:15h u učionici ntp 410. Studenti koji planiraju da izađu na odbranu treba da potvrde svoj dolazak predmetnom asistentu putem mejla. 
 • Termini za usmenu odbranu drugog zadatka za grupu 2 (17.04.2024) dostupni su na linku - 2. grupa
 • Termini za usmenu odbranu drugog zadatka za grupe 3 i 1 (16.04.2024) dostupni su na linkovima - 3. grupa1 grupa
 • Termini za usmenu odbranu drugog zadatka za grupu 4 (15.04.2024) dostupni su na linku - 4. grupa.
 
 • Studenti koji žele da brane Zadatak 2 u nedelji od 01.04, treba da pošalju svoje rešenje zadatka na mejl predmetnog asistenta najkasnije do 24h pre svog termina vežbi. 
 • Nadoknada jednog termina vežbi za grupu IV održaće se u utorak, 02.04. sa početkom od 18:15h u učionici NTP 410. 
 
 • Termini za usmenu odbranu prvog zadatka za grupu 2 (13.03.2024) dostupni su na linku - 2. grupa
 • Termini za usmenu odbranu prvog zadatka za grupe 3 i 1 (12.03.2024) dostupni su na linkovima - 3. grupa, 1 grupa
 • Termini za usmenu odbranu prvog zadatka za grupu 4 (11.03.2024) dostupni su na linku - 4. grupa
 • Raspored po grupama za vežbe dostupan je na linku

Pretraga