NELINEARNO PROGRAMIRANJE I EVOLUTIVNI ALGORITMI
 
Predmet se sluša:
  • u trećem semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, sa fondom časova 4+3
 
Predmetni nastavnici
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA
 
Računarski kolokvijum 1
Računarski kolokvijum 1 će biti održan u terminima računarskih vežbi od 5. 12. 2022. Molimo sve kolege koji planiraju da izađu na računarski kolokvijum 1 da se upišu na spisak po grupama u koje su raspoređeni. Spisak će ostati otvoren do 30. 11. 2022.
Napomena za stare studente: Molimo sve stare studente koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma da svoj status regulišu sa studentskom službom (polaganje preko kolokvijuma / ponovno slušanje).
 
Dodatni termin predavanja
U četvrtak, 20. 10. 2022., će biti organizovan dodatni termin predavanja od 19:00 u amfiteatru A2 na FTN-u.
 

Pretraga