NELINEARNO PROGRAMIRANJE I EVOLUTIVNI ALGORITMI
 
Predmet se sluša:
  • u trećem semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, sa fondom časova 4+3
 
Predmetni nastavnici
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA
 
Uvid u radove - julski rok
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 18. 7. 2022., u 9 časova u NTP - 414.
 
Uvid u radove - junski rok
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 27. 6. 2022., u 9 časova u NTP - 414.
 
Uvid u radove - aprilski rok
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan u četvrtak, 7. 4. 2022., u 9:00 u NTP - 414.
 
Prijava za februarski rok
Pismeni ispit u januarskom roku će biti održan 18. 2. 2022. Molimo sve kolege koje su prijavile ispit da se upišu na
spisak.
Molimo Vas da pored Vašeg imena označite sa x da li ćete raditi pismeni kolokvijum, računarski kolokvijum 1 i/ili računarski kolokvijum 2. Spisak će ostati otvoren do 16. 2. 2022. do 8 časova.
Raspored sedenja možete pronaći na sledećem
spisku.
 
Prijava za januarski rok
Pismeni ispit u januarskom roku će biti održan 31. 1. 2022. Molimo sve kolege koje su prijavile ispit da se upišu na
spisak.
Molimo Vas da pored Vašeg imena označite sa x da li ćete raditi pismeni kolokvijum, računarski kolokvijum 1 i/ili računarski kolokvijum 2. Spisak će ostati otvoren do 27. 1. 2022. do 10 časova.

 
Uvid u radove - pismeni kolokvijum
Objavljeni su rezultati kolokvijuma održanog 15. 1. 2022. Za uvid u radove upisati se na spisak.
Spisak će ostati otključan do ponedeljka, 17. 1. 2022. do 12:00.
 
Prijava za računarski kolokvijum 2
Računarski kolokvijum 2 će biti održan u ponedeljak17. 1. 2022
Radi što bolje organizacije kolokvijuma (zbog trenutne epidemiološke situacije) molimo sve kolege koji planiraju da izađu na računarski kolokvijum da se upišu na sledeći spisak. Spisak će ostati otključan do četvrtka13. 1. 2021., do 12:00.
Raspored sedenja po učionicama možete pronaći na sledećem spisku.
 
Prijava za pismeni kolokvijum
Pismeni kolokvijum će biti održan u subotu15. 1. 2022., u 11:00
Radi što bolje organizacije kolokvijuma (zbog trenutne epidemiološke situacije) molimo sve kolege koji planiraju da izađu na kolokvijum da se upišu na sledeći
spisak. Spisak će ostati otključan do utorka11. 1. 2021., do 12:00.
Raspored sedenja po učionicama možete pronaći na sledećem spisku.
 
Rezultati prvog računarskog kolokvijuma
Rezultate prvog računarskog kolokvijuma možete pronaći na sledećem spisku.
Za uvid u radove upisati se na spisak, do ponedeljka 13.12.2021. do 15.00. 
 
Termini kolokvijuma
  • Računarski kolokvijum 1 - 12. 12. 2021.
  • Pismeni kolokvijum - 15. 1. 2022. (u 11:00)
  • Računarski kolokvijum 2 - 17. 1. 2022.
  • Odbrana projekata - u sedmici 17 - 23. 1. 2022.
 

Pretraga