OSNOVE NEURALNIH PROTEZA
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se polaže preko testova (2x10 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični deo se sastoji od 3 projektna zadatka (50 bodova). Teorijski testovi i projektni zadaci predstavljaju predispitne obaveze. Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 10 bodova sa teorijskih testova, a 25 bodova sa projektnih zadataka.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obaveštenja
 
Upis ocena i uvid u radove sa ispita održanog 20.02.2020. će se održati u ponedeljak, 24.02.2020. u 09.00 časova u Maksima Gorkog, prvi sprat, kancelarija broj 10. Rezultati su okačeni u odeljku za rezultate ispita.
 

Pretraga