OSNOVE NEURALNIH PROTEZA
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Način polaganja ispita: 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo (materijal sa predavanja) se polaže preko testova (2x10 bodova) i usmenog ispita (30 bodova). Praktični deo (materijal sa vežbi) se sastoji od 3 zadatka i testa (50 bodova). Teorijski testovi (20 bodova) i praktični deo (50 bodova) predstavljaju predispitne obaveze. Da bi se ostvario uslov za potpis potrebno je da se osvoji minimalno 10 bodova sa teorijskih testova, a 25 bodova iz praktičnog dela.
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obaveštenja
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 4 (cetvrtak u 10.30) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu treceg zadatka (28.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 1 (cetvrtak u 07.45) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu treceg zadatka (28.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 2 (sreda u 12.00) i grupom 3 (ponedeljak u 16.00) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu treceg zadatka (27.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obavestavaju se studenti da ce drugi teorijski test, kao i test sa vezbi, biti odrzan u petak, 22.12.2023. u terminu predavanja. Studenti koji vezbe slusaju sa trecom i cetvrtom grupom treba da dodju u 09.00, a studenti koji vezbe slusaju sa prvom i drugom grupom u 09.20. Studenti koji zakasne u svoj termin nece moci da rade testove.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 4 (cetvrtak u 10.30) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu drugog zadatka (07.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 1 (cetvrtak u 07.45) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu drugog zadatka (07.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 2 (sreda u 12.00) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu drugog zadatka (06.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 3 (ponedeljak u 16.00) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu drugog zadatka (04.12.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obavestavaju se studenti da ce prvi teorijski test biti odrzan u petak, 17.11.2023. u terminu predavanja. Studenti koji vezbe slusaju sa prvom i drugom grupom treba da dodju u 09.00, a studenti koji vezbe slusaju sa trecom i cetvrtom grupom u 09.20. Studenti koji zakasne u svoj termin nece moci da rade prvi teorijski test.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 4 (cetvrtak u 10.30) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu prvog zadatka (16.11.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 1 (cetvrtak u 07.45) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu prvog zadatka (16.11.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 2 (sreda u 12.00) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu prvog zadatka (15.11.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.
 
Obaveštavaju se studenti koji vežbe slušaju sa grupom 3 (ponedeljak u 16.00) da je ispod okačen spisak u kom su studenti raspoređeni po terminima za usmenu odbranu prvog zadatka (13.11.2023.). Mole se studenti da na odbranu dođu u termin koji im je dodeljen.

Pretraga