SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ELEKTRONICI

 

Predmet se realizuje u 6. semestru na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJE:
 
Usmeni će se u julskom roku održati u petak 22.07.2022. od 14:00 u prostoriji NTP411.