Hardverski interfejsi
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Asistent
 
Obaveštenje
 
Usmeni deo ispita u julskom roku biće održan u utorak 19.7.2022. u 11h u učionici 103 u zgradi FTN.

Pretraga