Hardverski interfejsi
 
Predmet se sluša u letnjem semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Asistent
 
Obaveštenje
 

USMENI ISPIT - OKTOBARSKI DODATNI ROK 2

Usmeni ispit biće održan u petak 29.9.2023. u 14:30 u učionici NTP-417.

 

Pretraga