SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ENERGETICI
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Čiste energetske tehnologije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
dr Filip Kulić, redovni profesor
Milan Vrtunski, asistent sa doktoratom
 
20.11.2023.   REZULTATI TESTA 1
Izašli su rezultati TESTA 1 koji je održan 16.11.2023. godine i mogu se videti u kategoriji Rezultati ispita.
 
27.12.2022.   TEST 3
TEST 3 će biti održan u četvrtak 29.12.2022. godine u terminu predavanja u NTP-417 sa početkom u 9:00.
 
8.12.2022.   REZULTATI TESTA 2
Izašli su rezultati TESTA 2 koji je održan danas i mogu se videti u kategoriji Rezultati ispita.

Pretraga