Osnovi upravljanja u elektroenergetici

Osnovni materijali za pripremu i polaganje ispita su beleške sa predavanja i vežbi. 
 
Sem beleški, studentima se predlaže sledeća literatura:
 1. Nastavni materijali sa ovog sajta
 2. Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
 3. B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka; Nauka, Beograd
 4. R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA
 5. Borislav Jeftenić, Veran Vasić, Đura Oros: Regulisani elektromotorni pogoni - Rešeni problemi sa elementima teorije; Akademska misao, Beograd, 2004.
 6. Željko M. Đurović, Branko D. Kovačević: Digitalni signali i sistemi - Pregled teorije i rešeni zadaci (Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje); Akademska misao, Beograd, 2004.

 

Naglašavamo da za uspešno polaganje ispita nije potrebno konsultovati sve pomenute udžbenike, ali je upotreba barem jednog od gore navedenih toplo preporučena.

Predavanja

 

Uvodna prezentacija....................................................................................(pdf)

Spektralna analiza signala...........................................................................(pdf)

 
Stari materijali..............................................................................................(zip)
 
Stari video materijali.....................................................................................(link)
 
Vežbe
 

Laplasova transformacija

 • Laplasova transformacija - prezentacija.....................................(pdf)
 • Laplasova transformacija - skripta..............................................(pdf)

Funkcija prenosa

 • Funkcija prenosa - prezentacija..................................................(pdf)
 • Funkcija prenosa - skripta...........................................................(pdf)

Odzivi sistema

 • Odzivi sistema - prezentacija........................................................(pdf)
 • Odzivi sistema - skripta................................................................(pdf)

Z transformacija

 • Z transformacija - prezentacija........................................................(pdf)
 • Z transformacija - skripta................................................................(pdf)

Stabilnost

 • Stabilnost - prezentacija..................................................................(pdf)
 • Stabilnost - skripta 1........................................................................(pdf)
 • Stabilnost - skripta 2........................................................................(pdf)

Performanse sistema i greška u ustaljenom stanju

 • Performanse sistema i greška u ustaljenom stanju - prezentacija......(pdf)
 • Performanse sistema - skripta.............................................................(pdf)
 • Greška u ustaljenom stanju - skripta...................................................(pdf)

PID i podesavanje polova

 • PID i podesavanje polova - prezentacija.............................................(pdf)
 • PID i podesavanje polova - skripta.......................................................(pdf)

Bodeovi dijagrami

 • Bodeovi dijagrami - prezentacija.........................................................(pdf)
 • Bodeovi dijagrami - skripta..................................................................(pdf)

Nikvist

 • Nikvist - prezentacija...........................................................................(pdf)
 • Nikvist - skripta....................................................................................(pdf)

 

 

 

 

 

Tablica Laplasovih trensformacija.......................................................(pdf)

 

Primer testova:

 • Testa 1 se može preuzeti ovde
 • Testa 2 se može preuzeti ovde

Strana 1 od 2

Pretraga