Način polaganja ispita
 
 
Uslovi za potpis
 • Osvojeno najmanje 3 boda po svakom kolokvijumu, bez obzira dali jekolokvijum polagan tokom semestra ili u junskom ispitnom roku. Studenti koji polože pismeniispit automatski stiču pravo na potpis.
 
Formiranje ocene
 • Testovi (maksimalno 30 bodova)
 • Pismeni deo ispita (maksimalno 50 bodova)
 • Usmeni teorijski deo ispita (maksimalno 20 bodova)
 • Za polaganje ispita neophodno je skupiti minimum 51 bodova
 
Testovi
 • Dva testa - svaki vredi 0-15 bodova (za polaganje 7+)
 • Testovi važe do 30.09. (zaključno sa septembarskim rokom)
 
Pismeni deo ispita
 • Uslov za polaganje ispita je osvojenih minimum 25 bodova.
 • Pismeni deo ispita se može položiti i preko testova:
  • bodova ukupno sa testova i pismenog se dobije po formuli (T1+T2-15)*2+50

Usmeni deo ispita

 • 3 pitanja od kojih je pitanje iz oblasti PID regulatori obavezno.
 • Usmeni deo ispita je obavezan samo za one studente koji žele veću ocenu (bez usmenog dela ispita nije moguće dobiti ocenu veću od 8).
 • Studenti koji pismeni deo ispita polože preko testova imaju pravo da izađu na usmeni deo ispita najviše dva puta u bilo kom ispitnom roku zaključno sa septembarskim ispitnim rokom (30.09.) do kada i važe bodovi sa testova.
 • Studenti koji pismeni deo ispita polože u redovnom ispitnom roku imaju pravo da izađu na usmeni deo ispita u istom roku i u sledećem roku.
 • Spisak ispitnih pitanja možete preuzeti ovde.