OSNOVI UPRAVLJANJA U ELEKTROENERGETICI

 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije na studijskoj grupama Energetska elektronika i mašine i elektroenergetiski sistemi kao obavezni predmet na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
Obaveštenja