Kao osnovnu literaturu iz oblasti računarski upravljanjih sistema automatskog upravljanja preporučujemo
  1. Karl Johan Åström, Björn Wittenmark: "Computer Controlled Systems -- Theory and Design", 3rd Edition, Prentice Hall 1997.
  2. Milić R. Stojić: "Digitalni upravljački sistemi", 5. izdanje, Akademka misao, Beograd, 2004.

 

Kao pomoćnu literaturu preporučujemo

  1. Željko Đurović, Branko Kovačević, "Sistemi automatskog upravljanja", Naučna Knjiga, Beograd, 2004.
  2. Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, "Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u prostoru stanja", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2014.
  3. Selim S. Hacısalihzade: "Biomedical Applications of Control Engineering", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013

 

Osnovi (kontinualnih) sistema automatskog upravljanja pokriveni su udžbenicima

  1. Milić R. Stojić: "Sistemi automatskog upravljanja"
  2. R. C. Dorf, R. H. Bishop: "Modern Control Systems", 11th Edition, Prentice Hall, 2008

Pretraga