Digitalni upravljački algoritmi u biomedicini
 
Predmet se sluša u letnjem semestru treće godine (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmet se sluša sa fondom časova 3+3. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 

OBAVEŠTENJA

Slušanje predmeta ŠG 2022/2023
U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:
1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma -  na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"
2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima  - samo prijavi ispit u roku u kom polaže
3. Student ima potpis, želi da sluša predmet  - na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim sazanjima to je 50% cene po bodu)
4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet  - na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)

 

CANVAS platforma
Rezultati ispita, kao i sva obaveštenja vezana za predmet će se nalaziti na sajtu https://canvas.ftn.uns.ac.rs.

Prvi kolokvijum (11. 04. 2023.)
Prvi kolokvijum će biti održan 11.04.2023. Molimo sve kolege koji planiraju da izađu na prvi kolokvijum da se upišu na spisak. Spisak će ostati otvoren do petka, 7. 4. 2023., do 10 časova.
Napomena za stare studente: Molimo stare studente koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma da svoj status regulišu sa studentskom službom (polaganje preko kolokvijuma / ponovno slušanje).

 

 

Pretraga