NAPOMENE
 
LabView možete skinuti sa sajta http://www.ni.com/labviewse/ . Odavde skidate LabView Student Edition za koji ćete imati licencu koja je aktivna 7+45 dana. Svaki student mora napraviti nalog na ni.com da bi mogao da skine softver.
Na linku https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610 možete produžiti licencu. Samo pratite uputstvo kako da generišete šifru koja vam omogućava korišćenje LabView-a 6 meseci.
 
Za realizaciju troslojnih aplikacija potreban vam je LabView Real-Time modul, LabView FPGA Modul, NI Compact RIO device drivers koji ukoliko ne instalirate zajedno sa LabView-om, možete instalirati naknadno, sve sa ni.com.
 
 

Materijali sa predavanja

Nedelja 1 

 • Uvodno predavanje (pdf)
 • LabVIEW - osnove okruženja (pdf)
 • LabVIEW - data flow, tipovi podataka, nizovi, klasteri (pdf)

Nedelja 2

 • LabVIEW - izvršne strukture (pdf)
 • Lokalne i globalne promenljive (pdf)

Nedelja 3

 • LabVIEW - klasični automati stanja (pdf)
 • LabVIEW - action engine šablon projektovanja (pdf)

Nedelja 4

 • LabVIEW - Event-driven state machines (classic, queued) (pdf)
 • LabVIEW - Event-driven state machines (sa argumentima) (pdf)
 • LabVIEW - Producer-Consumer (Events) arhitektura (pdf)

Nedelja 5

 • LabVIEW - Race Conditions, Project Explorer (pdfpdf2)
 • Uvod u Data Acquisition (pdf)

Nedelja 6 i 7

Nedelja 8

 • Vibracije - osnove, akvizicija i analiza (pdf)

Nedelja 9

 • Upravljanje u realnom vremenu (pdf)
 • Kontinualni i diskretni sistemi (pdf)

Nedelja 10

 • NI cRIO -arhitektura i karakteristike(pdf)
 • Deljene promenljive (pdf)

Nedelja 11

 • cRIO dvoslojna aplikacija (pdf)
 • sbRIO troslojna aplikacija (pdf)

Materijali za vežbe

 • Zadaci vežbe 1 (pdf)
 • Zadaci za vežbe 2 (pdf)
 • Zadaci za vežbe 3 (pdf)
 • Rešenja sa auditornih vežbi 16. 3. 2023. (zip)
 • Zadaci za vežbe 5 (pdf1 pdf2)
 • Rešenja sa auditornih vežbi 23. 2. 2023. redovi klasteri
 • Zadaci za vežbe 6 (pdf); tajmer za automat stanja (zip); brojač (zip)
 • Zadatak za vežbe 7 (pdf)
 • Zadatak za vežbe 8, 9 i 10 (pdf)
 • Zadaci za vežbe 11 i 12 (cRIO i sbRIO) (ppt)

Projekti 2021/2022.