UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
 
Predmet se sluša u letnjem semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Željko Kanović, redovni profesor
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA
 
 
 

Pretraga