Školska godina 2020/2021

Materijali sa predavanja:

 1. Upoznavanje (prezentacija)

  • Kontakti nastavnika i asistenata.
  • Pravila polaganja ispita, obaveze, bodovanje.

SPISAK ISPITNIH PITANJA

 

Školska godina 2019/2020

Materijali sa predavanja:

 1. Upoznavanje (prezentacija)

  • Kontakti nastavnika i asistenata.
  • Pravila polaganja ispita, obaveze, bodovanje.

 2. Simplex metod (prezentacija)

 3. Jednodimenzione numeričke metode (prezentacija)

 4. Višedimenzione numeričke metode-pomoćni materijali: prezentacija, HookJ-rad

 5. Principi mrežnog i transportnog problema (prezentacija)

 6. Varijacioni račun, Ojler-Lagranževa jednačina (prezentacija)

 7. Optimalno upravljanje (prezentacija)

 

Materijali za vežbe:

 

  1. Spisak metoda po terminima
  2. Uvod u Pajton, spisak instaliranih paketa
  3. PSO i GA, pdf za vezbe

 

  ISPITNA PITANJA 2019/2020 (ažurirano 26.01.2020)

  Šablon za dokumentaciju projektnog zadatka

 

 

Pretraga