OPTIMIZACIONI ALGORITMI I NELINEARNO PROGRAMIRANJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Informacioni inženjering, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
 
Vežbe
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
 
 
Obaveštenje za stare studente
Molimo sve studente koji su prijavili ponovno slušanje predmeta / polaganje preko kolokvijuma / polaganje preko ispita, a nemaju pristup predmetu Optimizacioni algoritmi i nelinearno programiranje na CANVAS platformi, da se upišu na sledeći spisak kako bismo ih dodali. 
Napomena: Neophodno je upisati email adresu kreiranu za CANVAS.
 
Termini održavanja vežbi
U prvom delu kursa, vežbe će se izvoditi prema sledećem rasporedu:
1. grupe (1, 2, 3, 4) 
- utorak, 8:30 - 10:00, učionica NTP - 417
- sreda, 12:15 - 13:45, učionica NTP - 418
 
Od sredine semestra kreću računarske vežbe koje će se izvoditi u terminu sa rasporeda koji je označen kao računarske vežbe.
 

 

 

Pretraga