Ispitna pitanja (2016):

Ispitna pitanja [PDF]

Predavanja (2016):

1. [pdf] Upravljanje
2. [pdf] SCADA
3. [pdf] Konkurentno i distribuirano programiranje
4. [pdf] Distribuirani sistemi
5. [pdf] Arhitektura
6. [pdf] Sinhronizacija
7.  [pdfKonzistencija i replikacija
8.  [pdf] Tolerancija na otkaze
 
Vežbe(Nove):

Primer 1. kolokvijuma je okačen u okviru taba "Primeri ispita".

  • Termin 6 (pdf)
  • Termin 7 (pdf)

Primer 2. kolokvijuma je okačen u okviru taba "Primeri ispita".

  • Termin 8 (pdf)

Primer 3. kolokvijuma je okačen u okviru taba "Primeri ispita".

Vežbe(stare):

 

 
1. Termin 1 (pdf, reseniSolution
3. Termin 3 (pdf, reseniSolution)
4. Termin 4 (pdf, solution)
7. Termin 7 (pdf, reseniSolution)
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraga