Školska godina 2021/2022

Materijali sa predavanja:

1. Upoznavanje (prezentacija)

  • Kontakti nastavnika i asistenata.
  • Pravila polaganja ispita, obaveze, bodovanje.

Ispitna pitanja (2021/2022)

 

Školska godina 2020/2021

Materijali sa predavanja:

1. Upoznavanje (prezentacija)

  • Kontakti nastavnika i asistenata.
  • Pravila polaganja ispita, obaveze, bodovanje.

Ispitna pitanja (2020/2021)

 

 

 

 

 

Pretraga