METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
 
 
Vežbe
 
 

OBAVEŠTENJA:

Aprilski rok - uvid u radove i usmeni ispit
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan sutra, 08.04.2021. Potrebno je da se upišete u
tabelu ukoliko imate nekih pitanja. Spisak će biti zaključan sutra u 10:00. Kolege koje planiraju da izađu na usmeni ispit u ovom roku, a imaju pitanja vezana za pismeni deo ne trebaju da se upisuju u tabelu. Uvid za te kolege će biti održan na usmenom ispitu.
Usmeni ispit će biti održan u petak, 09.04.2021., u NTP-417 sa početkom od 11:00 (tačna satnica će biti naknadno istaknuta). Molimo kolege koji planiraju da rade usmeni ispit da se upišu na spisak kako bismo Vas podelili u termine. Spisak za usmeni ispit će biti zaključan sutra, 08.04.2021., u 10:00.
Termini za usmeni se nalaze na spisku.
 
Aprilski rok - pismeni ispit
Zbog trenutne epidemiloške situacije i što boljeg organizovanja ispita, molimo Vas da se upišete na spisak ukoliko ste prijavili ispit i izlazite na ispit.
Na istom spisku možete pronaći i raspored sedenja.

Martovski dodatni ispitni rok - uvid u radove i usmeni ispit

Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan online. Potrebno je da se upišete u tabelu ukoliko imate nekih pitanja. Spisak će biti zaključan u sredu, 24.03.2021., u 10:00. 
Usmeni ispit će biti održan u petak, 26.03.2021., u 11:00 u NTP-417.

Februarski rok - usmeni ispit
Usmeni ispit će biti održan u sredu, 17.02.2021., u NTP-417. Satnicu možete pronaći na sledećem 
spisku.

Februarski ispitni rok - uvid u radove i usmeni ispit
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan sutra, 12.02.2021. Potrebno je da se upišete u 
tabelu ukoliko imate nekih pitanja. Spisak će biti zaključan sutra u 10:00. Usmeni ispit će biti održan u sredu, 17.02.2021., sa početkom od 13:00. Molimo kolege koji planiraju da rade usmeni ispit da se upišu na spisak kako bismo Vas podelili u termine. Spisak za usmeni ispit će biti zaključan u ponedeljak, 15.02.2021., u 09:00.

Februarski ispitni rok

Zbog trenutne epidemiloške situacije i što boljeg organizovanja ispita, molimo Vas da se upišete na spisak ukoliko ste prijavili ispit i izlazite na ispit, i pored svog imena slovom x označite deo koji planirate da radite u februarskom ispitnom roku.

Januarski rok - usmeni ispit

Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 01.02.2021., u NTP-417 prema sledećoj satnici.

Januarski ispitni rok - uvid u radove i usmeni ispit
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan sutra, 29.01.2021. Potrebno je da se upišete u 
tabelu ukoliko imate nekih pitanja. Spisak će biti zaključan sutra u 09:00.
Usmeni ispit će biti održan u ponedeljak, 01.02.2021., sa početkom od 13:00. Molimo kolege koji planiraju da rade usmeni ispit da se upišu na 
spisak kako bismo Vas podelili u termine.
Na 
spisku možete videti da li ste ostvarili uslov za potpis, a spisak ostvarenih potpisa će biti prosleđen sutra, 29.01.2021., studentskoj službi.


Januarski ispitni rok
Zbog trenutne epidemiloške situacije i što boljeg organizovanja ispita, molimo Vas da se upišete na
spisak ukoliko ste prijavili ispit i izlazite na ispit, i pored svog imena slovom x označite deo koji planirate da radite u tom ispitnom roku. Trenutno se možete upisati za januarski ispitni rok, a naknadno će na istom linku biti moguće upisivanje i za februarski rok.

Usmeni ispit - predrok
Usmeni ispit u predroku će se održati 20.01.2021. u učionici NTP 417. Usmeni će biti organizovan po grupama uz poštovanje svih epidemioloških mera. Tačan raspored grupa biće objavljen 19.01. u 13h po zaključivanju 
spiska.

Uvid u radove - drugi i računarski kolokvijum
Objavljeni su rezultati današnjeg kolokvijuma. Uvid u radove će biti održan sutra, 11.01.2021., u terminu predavanja. Molimo Vas da se upišete na spisak ukoliko imate nekih pitanja
.

Datumi održavanja kolokvijuma

  • Prvi kolokvijum i računarski kolokvijum 12.12.2020. godine (subota) u 14:00
  • Drugi kolokvijum 10.01.2021. godine (nedelja) u 8:00.
Zbog epidemije SARS covid19, planirani su kapaciteti prema broju studenata koji slušaju predmet ili su prijavili polaganje preko kolokvijuma. Molimo vas da se upišete na spisak, zbog rasporeda sedenja! Kolokvijume mogu da rade studenti koji redovno slušaju predmet i studenti koji su prijavili ponovno slušanje ili polaganje preko kolokvijuma. Molimo Vas da proverite još jednom svoj status i ukoliko je potrebno to regulišete sa studentskom službom.
Spisak će ostati otvoren do 04.01.2021. do 20:00. Ukoliko iz nekog razloga neko ne bude na spisku, može se javiti do 06.01.2021. do 20:00. 

Usmeni ispit - decembarski apsolventski rok
Usmeni ispit će biti održan u petak, 18.12.2020., u 12:00 u NTP-422.

Uvid u radove - prvi i računarski kolokvijum

Uvid u radove će biti održan online u ponedeljak, 14.12.2020., u terminu predavanja na sledeći način: potrebno je da se upišete na spisak i postavite pitanje šta Vam nije jasno. 

Važno obaveštenje u vezi održavanja prvog kolokvijuma
Podsećamo vas da Fakultet ima strogo propisane epidemiloške mere:

1. Obavezno ( pravilno) nošenje maski
2. Dezinfekcija ruku pre ulaska u učionicu
3. Sedenje samo na propisanim mestima, vidljivo obeleženim nalepnicom.
4. Bez zadržavanja u hodnicima i prostorijama Fakulteta

Molimo vas da pre početka kolokvijuma sednete na označena mesta u učionici prema rasporedu sedenja, da bi kolokvijum počeo tačno na vreme.

Novembarski apsolventski rok:

Uvid u radove održaće se u sredu, 25.11.2020. u 9 časova, u NTP, kancelarija 414.

Pretraga