METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
Vežbe
dr Željko Kanović, vanredni profesor
Anja Buljević, asistent
Aleksandra Mitrović, asistent
 
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI ODRŽAVANJA ISPITA
Drage kolege,
 
Svi smo svesni rizika okupljanja u zatvorenom prostoru, mi smo preduzeli mere koje zavise od nas i smanjili broj ljudi u učionici i povećali broj grupa za polaganje.
Molimo sve vas, koji se ovih dana ne osećaju dobro ili su imali rizične kontakte da odlože polaganje ispita! Mi ćemo sa naše strane obezbediti polaganje u terminima, koji su bezbedni za sve.
Podsećamo da su maske na ispitu obavezne i da sedite po utvrdjenom rasporedu.
Sa Katedre
 
 
 
USMENI ISPIT - JULSKI ROK
Usmeni deo ispita će biti održan u petak, 17.07.2020., u učionici NTP - 417 prema sledećem rasporedu
Molimo sve kolege koji planiraju da polažu usmeni ispit da se upišu na spisak. Obratite pažnju da postoji više tabova (različitih predmeta), pa se upišite u tabelu za Vaš predmet.
 
PISMENI ISPIT - JULSKI ROK
Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 14.07.2020. Uvid u radove će se održati u sredu, 15.07.2020., u 9h u Maksima Gorkog 26, prvi sprat, kancelarija 1.
 
Junski rok
Objavljeni su rezultati pismenog ispita održanog 23.06.2020. Uvid u radove će se održati u sredu 24. juna u 11:30h u kancelariji NTP-414 (Naučno tehnološki park, IV sprat). 
Usmeni deo ispita će biti održan u četvrtak, 25.06.2020., u 12:00 u učionicama NTP - 417 i NTP - 418.
 
PISMENI ISPIT - APRILSKI ROK
Usmeni deo ispita će biti održan u petak 12.06.2020, u 12:00 u NTP-u (Naučno-tehnološki park) u učionicama 417 i 418. Uvid u radove će biti održan u petak 12.06.2020, u 11:30 u učionici 417 u NTP-u.
 
PISMENI ISPIT - MARTOVSKI APSOLVENTSKI ROK
Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 14.03.2020. Uvid u radove će se održati u ponedeljak 16.03.2020. u 9h u Maksima Gorkog 26, prvi sprat, kancelarija 4.
Termin usmenog dela ispita će biti naknadno objavljen.
 
 
USMENI ISPIT - FEBRUARSKI ROK
 
Usmeni deo ispita u februarskom roku za studente koji su prijavili ispit i stekli uslove da polažu usmeni deo ispita održaće se u sredu 19.02.2020. godine u učionici 201 prema sledećem rasporedu:
stari studenti i novi studenti do broja indeksa RA 92/2017  u  10:00 časova
- od broja RA 93/2017 i studenti smera Merenje i regulacija u 11:00 časova
Upis ocena za studente koji već imaju položen ispit i prijavili su ispit u februarskom roku održaće se u 10:30 časova
 
PISMENI ISPIT - FEBRUARSKI ROK
 
Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog 13.02.2020. Uvid u radove će se održati u petak 14.02.2020. u 11:10h u kancelariji 021-2 (prizemlje FTN-a, pored drinkomata).
Usmeni deo ispita će se održati u sredu 19.02.2020. (tačna satnica će biti naknadno objavljena).
 
Usmeni ispit - januarski rok 
 
Usmeni deo ispita u januarskom roku za studente koji su prijavili ispit i stekli uslove da polažu usmeni deo ispita održaće se u četvrtak 06.02.2020. godine u učionici 105 prema sledećem rasporedu:
stari studenti i novi studenti do broja indeksa RA 50/2017  u 12:15 časova
- od broja RA 50/2017 do RA 166/2017 u 13:10 časova
- od broja RA 166/2017 i studenti smera Merenje i regulacija u 14:10 časova
Upis ocena za studente koji već imaju položen ispit i prijavili su ispit u januarskom roku održaće se u 12:45 časova.
 
Obaveštenje o parcijalnom polaganju
 
Parcijalno poništavanje dela ispita NIJE MOGUĆE od februarskog roka (uključujući feb.rok). 
Ponovnim izlaskom na pismeni deo ispita automatski se poništavaju svi poeni do tada ostvareni (sem poena sa vežbi).
 
ISPIT - Januar 01.02.2020.
Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita. Uvid u radove je u ponedeljak 03.02.2020. u 13 časova u kancelaiji 021-2. Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak 06.02.2020. (termin i mesto biće naknadno objavljeni).
 
 
Uvid u radove
Uvid u radove biće u ponedeljak, 20. 1. u 12.15 časova u prostoriji 021-2.
 
KOLOKVIJUM 2
Drugi kolokvijum će biti održan 19.01.2020. u 16:00. Molimo sve kolege da dođu ispred amfiteatara 10 minuta pre.
 
USMENI ISPIT ZA STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI TEORIJU NA KOLOKVIJUMIMA BIĆE ORGANIZOVAN U SREDU, 22. 1. U 14.15 U AMFITEATRU A1.
POTPISIVANJE INDEKSA ZA STUDENTE KOJI IMAJU USLOV BIĆE U SREDU, 22. 1. U 13,30 U AMFITEATRU A1
 

 

Pretraga