METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
 
 
Vežbe
 
 

OBAVEŠTENJA:

Uvid u radove (drugi kolokvijum i računarski kolokvijum)
Objavljeni su rezultati kolokvijuma održanog 15. 1. 2022. Za uvid u radove potrebno je upisati se na
spisak.

Prijava za drugi kolokvijum i računarski kolokvijum
Drugi kolokvijum i računarski kolokvijum će biti održani u subotu15. 1. 2022., u 11:00
Radi što bolje organizacije kolokvijuma (zbog trenutne epidemiološke situacije) molimo sve kolege koji planiraju da izađu na kolokvijum da se upišu na sledeći
spisak. Spisak će ostati otključan do utorka11. 1. 2021., do 12:00.
Raspored sedenja po učionicama možete pronaći na sledećem
spisku.

Uvid u radove - prvi kolokvijum
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 29. 11. 2021., u terminu predavanja. Molimo sve kolege koje imaju nekih pitanja da se upišu na
spisak.

Prijava za prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će biti održan u subotu27. 11. 2021., u 11:00
Radi što bolje organizacije kolokvijuma (zbog trenutne epidemiološke situacije) molimo sve kolege koji planiraju da izađu na prvi kolokvijum da se upišu na sledeći
spisak. Spisak će ostati otključan do srede, 24. 11. 2021., do 12:00.
Raspored sedenja možete pronaći na sledećem
spisku
.

Napomena za stare studente: Molimo sve stare studente koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma da svoj status regulišu sa studentskom službom (polaganje preko kolokvijuma ili ponovno slušanje).
 

Termini kolokvijuma

  • Kolokvijum 1 će biti održan 27.11.2021. u 11:00.
  • Kolokvijum 2 i računarski kolokvijum će biti održani 15.01.2022. u 11:00.

Pretraga