METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
 
 
Vežbe
 
 

OBAVEŠTENJA:

Uvid u radove i usmeni ispit - julski rok
Objavljeni su rezultati pismenog ispita održanog 16.7.2022. i nalaze se na sledećem linku. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak 18.7. 2022. u 10.00 u kancelariji NTP - 414.
Usmeni deo ispita će se održati u utorak 19.7.2022. u terminu koji će biti naknadno objavljen.
Usmeni ispit će biti održan 19. 7. 2022. u NTP - 417 u 11:00.

Uvid u radove i usmeni ispit - junski rok
Objavljeni su rezultati pismenog ispita održanog 26.06.2022. i nalaze se na sledećem
linku. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak 27. 06. 2022. u 9:15h u kancelariji NTP - 414.
Usmeni deo ispita će se održati u utorak 28.06.2022. i potrebno je upisati se na sledeći
spisak. Spisak za prijavu za usmeni će biti zaključan u ponedeljak 27. juna u 14h.
 Usmeni deo ispita će se održati u utorak, 28.06.2022., u NTP-411 prema sledećoj
satnici.

Uvid u radove i usmeni ispit - majski dodatni rok
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 16. 5. 2022., u 9:00 u NTP - 414.
Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak, 16.05.2022., u 14:30 u NTP - 411.

Uvid u radove - aprilski rok
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Uvid u radove će biti održan u četvrtak, 7. 4. 2022., u 9:00 u NTP - 414.
Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak, 11.04.2022., u sali za sastanke na trećem spratu u kuli na FTN-u.
Satnicu za usmeni ispit možete naći na sledećem
linku.

Uvid u radove i usmeni ispit - martovski dodatni rok
Objavljeni su rezultati martovskog apsolventskog roka i nalaze se u sledećoj 
tabeli. Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 21.3.2022. u 9.00 u kancelariji NTP 414.
Usmeni ispit će biti održan u sredu, 23. 3. 2022, u 11:00 u NTP - 417.

Uvid u radove - februarski rok
Uvid u radove će biti održan onlajn u ponedeljak, 21. 2. 2022., u 10:00. Za uvid u radove upisati se na sledeći 
spisak. Uvidu možete pristupiti putem sledećeg linka
Molimo sve kolege koji planiraju da izađu na usmeni ispit da se upišu na spisak. Tačan termin održavanja usmenog ispita će biti naknadno objavljen. Spisak će ostati otvoren do utorka, 22. 2. 2022., do 10:00.
USMENI ISPIT ĆE BITI ODRŽAN U ČETVRTAK, 24. 2. 2022, U UČIONICI 108A NA FTN-U PREMA SLEDEĆEM 
RASPOREDU.
 
Prijava za februarski rok
Pismeni ispit u januarskom roku će biti održan 19. 2. 2022. Molimo sve kolege koje su prijavile ispit da se upišu na spisak.
Molimo Vas da pored Vašeg imena označite sa x da li ćete raditi prvi kolokvijum, drugi kolokvijum i/ili računarski kolokvijum. Spisak će ostati otvoren do 17. 2. 2022. do 8 časovaTermin usmenog ispita će biti naknadno objavljen. Spisak za usmeni ispit će biti naknadno zaključan, posle održavanja pismenog dela.

Raspored sedenja možete pronaći na sledećem spisku.

Uvid u radove - januarski rok
Objavljeni su rezultati današnjeg ispita. Za uvid u radove upisati se na sledeći 
spisak. Spisak će ostati otvoren do sutra do 10:00.
Usmeni ispit će biti održan u četvrtak, 3. 2. 2022. Tačna satnica će biti naknadno istaknuta. Za usmeni ispit se možete upisati na sledeći
spisak. Spisak će ostati otvoren do sutra, 2. 2. 2022., do 12:00.
Usmeni ispit će biti održan u četvrtak, 3. 2. 2022., u učionici 308 na FTN-u prema sledećem
rasporedu.

Prijava za januarski rok
Pismeni ispit u januarskom roku će biti održan 1. 2. 2022. Molimo sve kolege koje su prijavile ispit da se upišu na spisak.
Molimo Vas da pored Vašeg imena označite sa x da li ćete raditi prvi kolokvijum, drugi kolokvijum i/ili računarski kolokvijum. Spisak će ostati otvoren do 28. 1. 2022. do 9 časovaTermin usmenog ispita će biti naknadno objavljen. Spisak za usmeni ispit će biti naknadno zaključan, posle održavanja pismenog dela.
Raspored sedenja po učionicama možete pronaći na sledećem spisku.

Uvid u radove (drugi kolokvijum i računarski kolokvijum)

Objavljeni su rezultati kolokvijuma održanog 15. 1. 2022. Za uvid u radove potrebno je upisati se na spisak.

Prijava za drugi kolokvijum i računarski kolokvijum
Drugi kolokvijum i računarski kolokvijum će biti održani u subotu15. 1. 2022., u 11:00
Radi što bolje organizacije kolokvijuma (zbog trenutne epidemiološke situacije) molimo sve kolege koji planiraju da izađu na kolokvijum da se upišu na sledeći
spisak. Spisak će ostati otključan do utorka11. 1. 2021., do 12:00.
Raspored sedenja po učionicama možete pronaći na sledećem
spisku.

Uvid u radove - prvi kolokvijum
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 29. 11. 2021., u terminu predavanja. Molimo sve kolege koje imaju nekih pitanja da se upišu na
spisak.

Prijava za prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će biti održan u subotu27. 11. 2021., u 11:00
Radi što bolje organizacije kolokvijuma (zbog trenutne epidemiološke situacije) molimo sve kolege koji planiraju da izađu na prvi kolokvijum da se upišu na sledeći
spisak. Spisak će ostati otključan do srede, 24. 11. 2021., do 12:00.
Raspored sedenja možete pronaći na sledećem
spisku
.

Napomena za stare studente: Molimo sve stare studente koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma da svoj status regulišu sa studentskom službom (polaganje preko kolokvijuma ili ponovno slušanje).
 

Termini kolokvijuma

  • Kolokvijum 1 će biti održan 27.11.2021. u 11:00.
  • Kolokvijum 2 i računarski kolokvijum će biti održani 15.01.2022. u 11:00.

Pretraga