Nastavni materijali (školska godina 2022-23)
  • Materijali sa predavanja
  1. Uvodno predavanje (prezentacija).
  2. Uvod u sisteme automatskog upravljanja (prezentacija).
  3. Matematički modeli sistema (prezentacija).
  4. Linearni stacionarni modeli (prezentacija).
 

 

Stari materijali:

Pretraga