PREDAVANJA

  1. Uvod u sisteme automatskog upravljanja.

    2. Laplasova transformacija.

    3. Matematički modeli u prostoru stanja.

     4. Stabilnost dinamičkih sistema.

    5. Linearizacija nelinearnih sistema. 

    6. Linearni regulatori po stanjima.

    7. Greška u ustaljenom stanju.

    8. PID regulatori.

    9. Geometrijsko mesto korena. 

   10. Nikvistov kriterijum.

   11. Frekvencijske karakteristike.

   12. Bodeovi dijagrami.

   13. Preteci stabilnosti.

 

AUDITORNE VEŽBE

  1. Uvod u modelovanje sistema.

    2a. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija.

    2b. Funkcija prenosa sistema. Odzivi sistema prvog i drugog reda.

    3a. Matematički modeli u prostoru stanja.

    3b. Kanonske forme.

    4a. Graf toka signala. Mejsonovo pravilo.

    4b. Algebra funkcije prenosa.

    5. Stabilnost. Rautov kriterijum.

    6. Greška u ustaljenom stanju.

    7. PID regulatori.

    8. Geometrijsko mesto korena.

    9. GMK + PID regulatori.

   10. Nikvistov kriterijum.

   11. Bodeovi dijagrami.

 

RAČUNARSKE VEŽBE
  1. Uvod u Matlab.

   2. Uvod u Simulink.

   3. Odzivi sistema prvog i drugog reda.

   4. Linearizacija nelinearnih sistema.

   5. Linearni regulatori po stanjima.

   6. Performanse SAU.

   7. Nikvistov kriterijum.

   8. Frekvencijske karakteristike. Bodeovi dijagrami.

   9. Bodeovi dijagrami.

 

 

Stari materijali:

Pretraga