PREDAVANJA   

  1. Uvod u sisteme automatskog upravljanja.

    2. Laplasova transformacija.

    3. Matematički modeli u prostoru stanja.

    4. Stabilnost dinamičkih sistema.

    5. Linearizacija nelinearnih sistema. 

    6. Linearni regulatori po stanjima.

    7. Greška u ustaljenom stanju.

    8. PID regulatori.

    9. Geometrijsko mesto korena.

   10. Nikvistov kriterijum.

   11. Frekvencijske karakteristike.

  12. Bodeovi dijagrami.

  13. Preteci stabilnosti.

 

 

AUDITORNE VEŽBE

  1. Uvod u modelovanje sistema.

   2a. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija.

    2b. Funkcija prenosa sistema. Odzivi sistema prvog i drugog reda.

    3.a Matematički modeli u prostoru stanja.

    3. b Kanonske forme

    4.a  Algebra funkcije prenosa

    4.b  Mejsonovo pravilo

    5. Stabilnost. Rautov kriterijum.

    6. Greška u ustaljenom stanju.

    7. PID regulatori.

    8. Geometrijsko mesto korena.

    9. GMK + PID regulatori.

  10. Nikvistov kriterijum.

  11. Bodeovi dijagrami.

 

 
RAČUNARSKE VEŽBE
  1. Uvod u Matlab.

   2. Uvod u Simulink.

   3. Odzivi sistema prvog i drugog reda.

   4. Linearizacija nelinearnih sistema.

   5. Linearni regulatori po stanjima.

   6. Performanse SAU.

   7. Nikvistov kriterijum.

   8. Frekvencijske karakteristike. Bodeovi dijagrami.

   9. Bodeovi dijagrami.

 

 

Stari materijali:

Pretraga