Način polaganja ispita
 
Ispit se polaže pismeno, praktično i usmeno.
 

Pismeni deo ispita nosi 70 poena i može se položiti u toku semestra preko dva kolokvijuma (svaki nosi po 35 poena). U toku semestra biće organizovana dva testa na kojima studenti mogu osvojiti po 5 poena. Testovi se pregledaju binarno, odnosno na testu se može osvojiti ili 0 ili 5 poena.

Praktični deo ispita sastoji se od laboratorijskih vežbi, koje se rade u Matlabu. Student može osvojiti do 25 poena u toku semestra.

Ako se jedan od kolokvijuma ne položi u toku semestra, taj deo ispita se može polagati u sklopu ispitnih rokova. Ukoliko se ne položi nijedan kolokvijum, radi se ceo pismeni ispit. Da bi se pismeni ispit smatrao položenim potrebno je od svakog zadatka uraditi minimalno 50%. Položeni pismeni ispit važi dva ispitna roka.

Usmeni ispit je obavezan za sve studente.  Usmeni deo ispita potvrđuje poene osvojene na pismenom delu ispita. Na usmenom ispitu se izvlače pitanja iz spiska pitanja.

 

Na opisani način, studenti tokom semestra mogu osvojiti maksimalno 105 poena (pismeni 70+ testovi 10 + lab. vežbe 25)

 

 

Uslovi za dobijanje potpisa

Uslov za potpis imaju studenti koji su tokom semestra skupili 15 poena na bilo koji način i imaju najviše jedan izostanak sa laboratorijskih vežbi. Studenti koji nemaju potpis, u toku školske godine mogu polagati ispit u redovnim ispitnim rokovima, ali im se poeni skupljeni kroz testove i laboratorijske vežbe ne važe i mogu ostavriti maksimalnu ocenu 6.

 

Važenje osvojenih bodova

Važenje svih poena stečenih u toku semestra (testovi i laboratorijske vežbe) je zaključno sa prvim ispitnim rokom u avgustu. Pismeni deo ispita koji je položen u nekom od ispitnih rokova važi do 30. septembra 2022. godine.

 
 
 

Pretraga