NELINEARNO PROGRAMIRANJE I OPTIMALNO UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Obaveštenja :
 
 
Drugi kolokvijum
Drugi kolokvijum iz predmeta Nelinearno programiranje i optimalno upravljanje biće održan u četvrtak 19.1.2023. od 11.45 u učionici NTP 415.
 
Prvi kolokvijum 
Prvi kolokvijum će se održati 26.11. sa početkom od 11 časova u učionici 207.
 
 
 

Pretraga