NELINEARNO PROGRAMIRANJE I OPTIMALNO UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u sedmom semestru  osnovnih akademskih studija na Studijskom programu za Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
 
Predmetni nastavnici
 
Asistenti
 
Februarski rok - usmeni
Usmeni deo ispita u februarskom roku, održaće se u sredu, 17. februara 2021. u 13 časova, u učionici NTP 417. 

Januarski rok - usmeni
Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak, 1.2.2021. godine u 13 časova u učionici 417 NTP.
 
Drugi kolokvijum
Drugi kolokvijum održaće se 23.1.2021. godine u 9:00, u Naučno-tehnološkom parku u učionicama 410 i 411. 
Molimo sve kolege koje planiraju da izađu na kolokvijum, da se upišu na spisak.

Datumi održavanja kolokvijuma

Prvi kolokvijum12.12.2020. godine (subota) u 14:00.

Drugi kolokvijum: 23.1.2021. godine (subota) u 9:00.

Zbog epidemije SARS COVID19, planirani su kapaciteti prema broju studenata koji slušaju predmet ili su prijavili polaganje preko kolokvijuma. Molimo Vas da se upišete na spisak, zbog rasporeda sedenja!

 
Računarski kolokvijum
Računarski kolokvijum će se održati 23. 12. 2020. godine, u 16:15, u učionici NTP 417.  
Molimo sve kolege koje planiraju da izađu na računarski kolokvijum, da se upišu na 
spisak, zbog rasporeda sedenja!
 
Prvi kolokvijum - Uvid u radove
Uvid u radove će se održati online. Potrebno je da se upišete na 
spisak i postavite pitanje šta Vam nije jasno. 
 
Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će se održati 12. 12. 2020. godine, u 14:00 časova, u učionici 208.
 
Važenje testova i kolokvijuma
 
Rezultati sa kolokvijuma i testova važe zaključno sa prvim septembarskim ispitnim rokom,  do početka školske godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.
 
 

Pretraga