Školska godina 2022/2023

Materijali sa predavanja:

1. Upoznavanje (prezentacija)

  • Kontakti nastavnika i asistenata.
  • Pravila polaganja ispita, obaveze, bodovanje.

Spisak ispitnih pitanja 2021/2022

Pretraga