OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
 
Predmet se sluša u sedmom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Informacioni inženjering, sa fondom časova 2+2.
 
Predavanja
 
 
Vežbe
 
 
OBAVEŠTENJA:

Pretraga