OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
 
Predmet se sluša u sedmom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Informacioni inženjering, sa fondom časova 2+2.
 
Predavanja
 
 
Vežbe
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
Februarski rok
Objavljeni su rezultati ispita održanog 08.02.2021. Uvid u radove će biti održan online. Potrebno je da se upišete na spisak ukoliko imate nekih pitanja.
 
 

Pretraga