SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

 

Predmet se realizuje u 4. semestru na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
Pošto ispunjene predispitne obaveze važe dve školske godine, svi studenti koji su ispunili predispitne obaveze i dobili potpis u indeks školske 2019/2020 ili ranije, a nisu položili ispit, kao uslov izlaska na ispit moraju da ispune predispitne obaveze u letnjem semestru 2021/2022 po istim pravilima kao i studenti koji prvi put slušaju predmet. 
 
 

OBAVEŠTENJE:

 

Usmeni u junskom roku će biti organizovan u dva termina - utorak 28.06. i četvrtak 30.06.

Studenti koji planiraju da polažu usmeni  treba da se upišu u sledeću tabelu i da sa "X" označe termin u kojem žele da polažu.

Pretraga