METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša:
  • u sedmom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika, sa fondom časova 2+2
  • u šestom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Geodezija i geomatika, sa fondom časova 3+3
 
Predavanja i vežbe
dr Željko Kanović, vanredni profesor
Vežbe
Smilja Stokanović, saradnik u nastavi
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
Prvi kolokvijum i prvi test iz Metoda optimizacije za studijski program Geodezija i geoinformatika
zakazan je za petak, 23. april u 11 časova u učionicama 203 i 204 na FTN-u. Kolokvijum traje ukupno 2 sata.