Materijali sa predavanja:
  1. Uvodno predavanje. Plan rada i pravila polaganja ispita: 
 
Pomoćna literatura:
  • Uvod u spektralnu analizu signala, osnovni pojmovi o Furijeovim redovima i Furijeovoj transformaciji: spektralna_analiza_signala .

 

Pomoćni materijal:

 

Primeri ispita iz prethodnih godina:

 

Stari materijali:

 

Materijal za vežbe

Pretraga