TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA:

Nadoknada testa 2, za studente koji iz opravdanih razloga nisu mogli da prisustvuju testu u regularnom teminu, održaće se u petak 22.01.2021. od 8:00 u laboratorijama NTP410 i NTP411

Test 3 će se održati 21.01.2021. u 12:30 u učionicama MI B4-2 i MI B4-3 na Mašinskom institutu prema sledećem rasporedu rasporedu.

Studenti po dolasku na test ne smeju da se zadržavaju ispred učionica, nego treba da zauzmu mesto u učionici, vodeći računa o potrebnoj distanci.

 

 

 

 

Pretraga