TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA:
 
Laboratorijske vežbe kreću u radnoj nedelji od 27.11.2023. 
(termini i raspored studenata po grupama su objavljeni u nastavnim materijalima)
 
Stari studenti koji žele da ispune predispitne obaveze u ovoj školskoj godini moraju da prijave ponovno slušanje predmeta kako bi bili raspoređeni u grupe za vežbe. Studenti koji nemaju prijavljeno slušanje predmeta, nemaju obezbeđeno mesto u grupi za vežbe, tako da neće moći da rade laboratorijske vežbe.
 
 

Pretraga