TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
Usmeni ispit u majskom roku će se održati u utorak 17.05.2022. od 8:00 u kabinetu NTP 426.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pretraga