TEHNIČKA SREDSTVA AUTOMATIKE
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, kao i u zimskom semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Merenje i regulacija. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJA:
 
Usmeni ispit će se u junskom roku održati 17.06.2024. od 14:30 u učionici 407.
 
Studentima koji su u toku školske 2023/2024 sakupili od 24 do 25.99 bodova iz predispitnih obaveza, predispitne obaveze će biti priznate uslovno, do kraja školske 2023/2024. Oni na usmeni mogu da izađu u ispitnim rokovima koji počinju do 1.10.2024., a nakon toga, ukoliko ne polože ispit, moraju ponovo da ispune predispitne obaveze.   
 
 
Stari studenti koji žele da ispune predispitne obaveze u ovoj školskoj godini moraju da prijave ponovno slušanje predmeta kako bi bili raspoređeni u grupe za vežbe. Studenti koji nemaju prijavljeno slušanje predmeta, nemaju obezbeđeno mesto u grupi za vežbe, tako da neće moći da rade laboratorijske vežbe.
 
 

Pretraga