Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita održanog u petak 31. januara i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove je u ponedeljak u 13:30h u kancelariji 021-2 (prizemlje FTN-a, pored drinkomata).

Pretraga