Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita i nalaze se u zbirnoj evidenciji (kolege koje su označene crvenom bojom su uslovno položile ispit i na usmeni deo ispita mogu izaći samo u februarskom roku). Uvid u radove će se održati u četvrtak 13.02.2020. u 10h u učionici 204. Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 20.02.2020, tačna satnica će biti naknadno objavljena. U ovom terminu će se održati i upis ocena.

Pretraga