Usmeni deo ispita u februarskom ispitnom roku i upis ocena za studente koji su položili ispit će se održati u četvrtak 20.02.2020. u 11:30h u učionici 104.

Pretraga