Obaveštenja

DIGITALNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistent
 
 

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati u sredu 27. novembra u terminu predavanja.

Poštovane kolege, u utorak 12. novembra u terminu predavanja održaće se vežbe iz predmeta Digitalni upravljački sistemi za sve grupe (jedna grupa sa smera Računarstvo i automatika i dve grupe sa smera Merenje i regulacija) kako bi se nadoknadio neradni ponedeljak.

Pretraga