Obaveštenja

DIGITALNI UPRAVLJAČKI SISTEMI
 
Predmet se sluša u zimskom semestru četvrte godine studija (sedmom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. U okviru predmeta izučavaju se osnovni principi analize i sinteze računarski upravljanih sistema, tj. sistema automatskog upravljanja kod kojih je upravljački algoritam implementiran pomoću digitalnog uređaja.
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistent
 
 

Objavljeni su rezultati ispita održanog 22.06.2020. i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati u sredu 24. juna u 11:15h u kancelariji NTP-414 (nova zgrada Naučno tehnološkog parka, IV sprat). Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 25. juna u 12h u učionicama NTP-417 i NTP-418.

Objavljeni su rezultati ispita održanog 10.06.2020. i nalaze se u zbirnoj evidenciji. Uvid u radove će se održati u petak 12.06.2020. u 11:30h u učionicama NTP-417 i NTP-418 (nova zgrada Naučno tehnološkog parka, IV sprat). Usmeni deo ispita će se održati u utorak 16.06.2020. u 12h u učionicama NTP-417 i NTP-418.

Usmeni deo ispita u februarskom ispitnom roku i upis ocena za studente koji su položili ispit će se održati u četvrtak 20.02.2020. u 11:30h u učionici 104.

Usled novonastale situacije produžen je rok važenja predispitnih bodova i mogućnost parcijalnog polaganja ispita. Sve kolege koje imaju jedan kolokvijum položen u toku semestra, preostali kolokvijum će moći polagati do kraja školske godine. Takođe, bodovi osvojeni na odbrani projekata će važiti do kraja školske godine.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita i nalaze se u zbirnoj evidenciji (kolege koje su označene crvenom bojom su uslovno položile ispit i na usmeni deo ispita mogu izaći samo u februarskom roku). Uvid u radove će se održati u četvrtak 13.02.2020. u 10h u učionici 204. Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 20.02.2020, tačna satnica će biti naknadno objavljena. U ovom terminu će se održati i upis ocena.

Pretraga